Ποιοι είμαστε

ΠΟΣΠΦ2015 βιογραφικό

H Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1986 και αριθμεί 30 μέλη οργανώσεις ασθενών οι οποίες εκπροσωπούν χιλιάδες μέλη και ασθενείς παγκυπρίως. Στόχος της ΠΟΣΠΦ είναι να αποτελέσει την ομπρέλα οργάνωση που θα εκπροσωπεί όλες τις οργανώσεις των ασθενών. Η ΠΟΣΠΦ είναι μέλος του European Patients Federation (EPF).

Όραμα

Όραμα της ΠΟΣΠΦ είναι η ενίσχυση των ασθενών με μια ενιαία και ισχυρή φωνή στην κυπριακή κοινωνία όπου υψηλή ποιότητα υγειονομικής περίθαλψης και ζωής θα είναι διαθέσιμες για όλους.

Αποστολή

Αποστολή της είναι να διαβεβαιώσει τους πολίτες ότι θα αγωνιστεί για μια ολιστική, ισομερή και κοινωνική υγειονομική περίθαλψη, με επίκεντρο τους ασθενείς, προωθώντας τη  δημιουργία συνεργειών μεταξύ των οργανισμών ασθενών και της πολιτείας, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι σωστές υγειονομικές και κοινωνικές πολιτικές.

Η Ομοσπονδία συνεργάζεται με τα μέλη των Συνδέσμων της με σκοπό την προώθηση των στόχων τους και την επίλυση γενικών προβλημάτων. Επίσης, προωθεί την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κύπρου  και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς είναι μια κύρια παράμετρος διασφάλισης του επιπέδου της υγειονομικής περίθαλψης.

Κύριες αξίες και αρχές:

Συνεργασία – Αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των συνδέσμων και άλλων φορέων, ώστε να πετύχει την αποστολή και το όραμά της.

Ισότητα όσον αφορά την υγεία – Πιστεύει ότι κάθε ασθενής θα πρέπει να έχει ισότιμη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υγειονομική και κοινωνική περίθαλψη και στοχεύει να φέρει την εμπιστοσύνη και την ισότητα σε σχέση με την πρόσβαση και τα πρότυπα περίθαλψης για όλους τους ασθενείς στην Κύπρο.

Διαφάνεια – Είναι ανεξάρτητος οργανισμός και όλες οι διαδικασίες και εργασίες του θα είναι ξεκάθαρα καθορισμένες,  θα γίνονται με απόλυτη διαφάνεια και θα είναι στη διάθεση οποιουδήποτε τις ζητήσει.

H Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) αριθμεί 30 μέλη οργανώσεις ασθενών που εκπροσωπούν χιλιάδες μέλη και ασθενείς Παγκύπρια. Στόχος της ΠΟΣΠΦ είναι να αποτελέσει την ομπρέλα οργάνωση που θα εκπροσωπεί όλες τις οργανώσεις των ασθενών. Η ΠΟΣΠΦ είναι μέλος του European Patients Federation (EPF).

Στόχοι της οργάνωσης μας είναι:

 • Η Ενδυνάμωση της Φωνής και του Ρόλου και της Συμμετοχής των Ασθενών
 • Η βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας στην υγεία
 • Η ενδυνάμωση της γνώσης και εκπαίδευσης των ασθενών
 • Η υποστήριξη των συνδέσμων των ασθενών

Τα μέλη μας:

 1. Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου
 2. Σύνδεσμος Γονέων & Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών
 3. Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών & Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ)
 4. Παγκύπριος Αντιλευχαιμικός Σύνδεσμος “ΖΩΗ”
 5. Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου
 6. Europa Donna Κύπρου
 7. Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης
 8. Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος
 9. Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρδιοπαθών
 10. Σύνδεσμος Μεταμοσχευμένων Κύπρου
 11. “Ανεμώνη” Παγκύπριος Σύνδεσμος Προστασίας Σπαστικών & Αναπήρων Παιδιών
 12. Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών
 13. Παγκύπριος Αντιανεμικός Σύνδεσμος
 14. Παγκύπριος Σύνδεσμος Φίλων Νεφροπαθών
 15. Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό
 16. Παγκύπριος Σύνδεσμος για την Κολίτιδα και την Νόσο του Crohn
 17. Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων
 18. Φίλοι Συνδέσμου Πνευμονοπαθών Κύπρου
 19. Σύνδεσμος Οικογενούς Αμυλοειδικής Πολυνευροπάθειας
 20. Παγκύπρια Οργάνωση Νεφροπαθών
 21. Κυπριακός Σύνδεσμος Φίλων και Ατόμων με όγκους εγκεφάλου
 22. Σύνδεσμος Ασθενών Ήπατος και Φίλων Κύπρου ” Προμηθέας”
 23. Παγκύπρια Οργάνωση Αιμορροφιλικών (ΠΟΑ)