Δελτίο Τύπου 23.09.2015

Δελτίο Τύπου 23.09.2015

Αναβολές τέλος!

Δεν υπάρχει η πολυτέλεια για μια ακόμη παραπομπή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) σε βάθος χρόνου, ενώ έχει εξαντληθεί η υπομονή των Κυπρίων ασθενών να αναμένουν τη λήψη άμεσων μέτρων για βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και την αυτονόμηση των νοσοκομείων για να μπορούν να έχουν  τις σωστές  υπηρεσίες υγείας τις οποίες τους οφείλει το κράτος.

Η Γενική Συνέλευση της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ), η οποία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα χαιρετίζει τις προσπάθειες για εφαρμογή ενός νέου Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) το οποίο θα έχει ασθενο-κεντρική προσέγγιση και θα διασφαλίζει προς τον Κύπριο πολίτη υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας οι οποίες θα στηρίζονται σε τέσσερις βασικές παραμέτρους, αυτές της πρόσβασης, της ισότητας, της ασφάλειας και της ποιότητας.

Τονίζεται ωστόσο ότι δεν μπορούν να υπάρξουν άλλες αναβολές όσον αφορά την εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι να τηρήσουν αυστηρά χρονοδιαγράμματα όσον αφορά το δρόμο για την υλοποίησή του ΟΑΥ, Υπουργείο Υγείας, Βουλή, τις Συντεχνίες, Εργοδότες.

«Τίποτε για εμάς χωρίς εμάς!»

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, η Ομοσπονδία υπογράμμισε ότι θεωρεί απαραίτητη τη συμμετοχή των ασθενών, μέσω των φορέων οι οποίοι τους εκπροσωπούν, σε όλη τη διαδικασία της πολιτικής υγείας, ώστε να ισχύσει το «τίποτε δε θα αποφασιστεί για εμάς, χωρίς εμάς». Από τους θεσμούς λήψεως αποφάσεων, εφαρμογής μέχρι και την αξιολόγηση των πολιτικών της υγείας. Δεδομένου ότι οι ασθενείς αποτελούν το επίκεντρο των αλλαγών, και ότι όλα γίνονται με απώτερο σκοπό την κάλυψη των αναγκών τους, αναμένεται η θεσμοθέτηση της συμμετοχής των ασθενών, μέσω εκπροσώπου της Ομοσπονδίας στο συμβούλιο του ΟΑΥ και των Αυτόνομων Νοσηλευτηρίων, καθώς και στις διάφορες επιτροπές που δημιουργούνται στα νομοσχέδια για το ΓΕΣΥ και την Αυτονόμηση. Έτσι, θα εξασφαλιστεί στους ασθενείς το αναφαίρετο δικαίωμα συνδιαμόρφωσης των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, χωρίς οποιουσδήποτε περιορισμούς στις συζητήσεις για τις αλλαγές οι οποίες προτείνονται για τη μετάβαση μας σε ένα νέο σύστημα υγείας.

Ταυτόχρονα υποστηρίζεται η άμεση ενίσχυση των Κρατικών Νοσηλευτηρίων αλλά και γενικότερα  του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας βασιζόμενη στην εφαρμογή πρωτοκόλλων, ποιοτικών κριτηρίων και ελέγχου. Δεν πρέπει τονίζει η ΠΟΣΠΦ σε ψήφισμά της να περιμένουμε μέχρι την εφαρμογή του ΓΕΣΥ γιατί κανείς δεν μπορεί να μας διασφαλίσει ότι δε θα χαθούν άδικα ανθρώπινες ζωές.

«Η φωνή των ασθενών δυναμώνει!»

Παράλληλα ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) Μάριος Κουλούμας, από το βήμα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης τόνισε τις έντονες προσπάθειες για την ενδυνάμωση της φωνής των ασθενών και της Ομοσπονδίας μέσω της οποίας εκφράζεται η άποψη όλων των οργανώσεων των ασθενών. Υπογράμμισε πως μεγάλη πρόκληση έχει αποτελέσει η ενεργός συμμετοχή και δέσμευση των οργανώσεων μελών στο έργο της Ομοσπονδίας και στην καθιέρωσή της ως κοινής ομπρέλας και πλατφόρμα όλων των οργανώσεων που εκπροσωπούν τους ασθενείς στην Κύπρο. Παράλληλα ανακοίνωσε τη σύσταση ενός Επιστημονικού Συμβουλίου από μέρους της Ομοσπονδίας το οποίο συμβουλεύει την Ομοσπονδία για τα διάφορα θέματα καθώς και τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Επιτροπή όπως τη διεξαγωγή ερευνών κα.

Η Ομοσπονδία η οποία εκπροσωπεί χιλιάδες ασθενείς διαβεβαιώνει όλους τους  Κύπριους πολίτες ότι θα εργαστεί με σύνεση, αποφασιστικότητα και επιμονή για να ανταποκριθεί στις υψηλές  προσδοκίες όλων και προς το συμφέρον των ιδίων των ασθενών.

Share this post