Νέα & Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου 15.12.2015

Ποια θεωρείτε τη μεγαλύτερη πρόκληση στον τομέα της Υγείας και τι εισηγείστε;

Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) έχοντας ως πρώτιστο στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των Κύπριων πολιτών και την ενδυνάμωση της φωνής τους, αγωνίζεται καθημερινά για τη δημιουργία όλων των απαραίτητων συνθηκών που θα εξασφαλίσουν στον Κύπριο πολίτη μια ποιοτική ζωή, με εύκολη πρόσβαση στον τομέα της υγείας. Στα πλαίσια των ανωτέρω στόχων, η ΠΟΣΠΦ θεωρεί οτι η μεγαλύτερη πρόκληση στον τομέα της Υγείας, στην παρούσα […]

Δελτίο Τύπου 16.11.2015

Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) διεκδικεί συμμετοχή στη χάραξη της πολιτική υγείας. 

Επίδοση της επίσημης διακήρυξής της στο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ 

Την αξίωσή της για θεσμοθετημένη συμμετοχή των οργανωμένων ασθενών στη χάραξη, εφαρμογή και αξιολόγηση των πολιτικών για την υγεία οι οποίες αφορούν τον κάθε πολίτη, επανέλαβε η Παγκύπρια Ομοσπονδία Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ), η οποία εκπροσωπεί δεκάδες χιλιάδες ασθενείς.

Σε συνάντηση αντιπροσωπείας της με το Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ,  Άντρο Κυπριανού από τον οποίο και ξεκίνησε να επιδίδει […]

Δελτίο Τύπου 15.10.2015

Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για αναβολές. Η φωνή των ασθενών πρέπει να αντηχήσει παντού και να προασπιστούν τα δικαιώματα τους με κάθε δυνατό τρόπο ούτως ώστε να διασφαλιστεί ένα ασθενοκεντρικό σύστημα υγείας.

Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων έχοντας ως κύριο μέλημα της την ενδυνάμωση της φωνής των ασθενών, στη σημερινή της συνάντηση με την Κοινοβουλευτική Επιιτροπή Υγείας παρουσίασε το έργο και τους μελλοντικούς της στόχους. Ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΦ κ. Μάριος Κουλούμας αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη όπως η […]

Δελτίο Τύπου 26.06.215

Δεν υπάρχει η πολυτέλεια για μια ακόμη παραπομπή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) σε βάθος χρόνου,  ενώ έχει εξαντληθεί η υπομονή των Κυπρίων ασθενών να αναμένουν τη λήψη άμεσων μέτρων για βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και  την αυτονόμηση των νοσοκομείων για να μπορούν να έχουν  τις σωστές  υπηρεσίες υγείας τις οποίες τους οφείλει το κράτος.

Η Γενική Συνέλευση της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ), η οποία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα χαιρετίζει τις προσπάθειες για εφαρμογή ενός νέου Γενικού Συστήματος […]

Δελτίο Τύπου 08.07.2014

Στις 22 Μαίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων κατά την οποία ο τέως Πρόεδρος κ. Σωτήρης Γιάγκου αναφέρθηκε στο ρόλο και τη δράση της Ομοσπονδίας στη λογοδοσία του. Ακολούθησε η παρουσίαση της ταμιακής κατάστασης και οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με εποικοδομητική συζήτηση και εισηγήσεις, έχοντας κοινό στόχο την ενδυνάμωση της φωνής των ασθενών μέσα από το έργο της Ομοσπονδίας.

Η συμμετοχή των οργανώσεων μελών ήταν αθρόα και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με δύο εκπροσώπους από […]