Δελτίο Τύπου 08.07.2014

Στις 22 Μαίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων κατά την οποία ο τέως Πρόεδρος κ. Σωτήρης Γιάγκου αναφέρθηκε στο ρόλο και τη δράση της Ομοσπονδίας στη λογοδοσία του. Ακολούθησε η παρουσίαση της ταμιακής κατάστασης και οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με εποικοδομητική συζήτηση και εισηγήσεις, έχοντας κοινό στόχο την ενδυνάμωση της φωνής των ασθενών μέσα από το έργο της Ομοσπονδίας.

Η συμμετοχή των οργανώσεων μελών ήταν αθρόα και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με δύο εκπροσώπους από […]