Παγκύπριος Σύνδεσμος Φίλων Νεφροπαθών

Το Κεντρικό Συμβούλιο του ΠΣΦΝ, σας προσκαλεί σε Έκτακτη Γενική Καταστατική Συνέλευση (Ε.Κ.Γ.Σ) την 17/2/2021 και ώρα 17:00 με μοναδικό θέμα την έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού ούτως ώστε να συνάδει με τις επιταγές του Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων.