Αγκαλιά Ελπίδας

Στοιχεία Οργάνωσης μέλους της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων

 

Όνομα Οργάνωσης Παγκύπρια Οργάνωση Γονέων και φίλων παιδιών με εγκεφαλικές και άλλες παραλύσεις Αγκαλιά Ελπίδας
 

 

 

 

 

Διεύθυνση/Στοιχεία Επικοινωνίας

 

 

 

 

 

 

Οδός και αριθμός. 

Λεωφ. 25 Πουλίου και Καποτά

 

Κώδικας, Επαρχία

1035 , Παλουριώτισσα , Λευκωσία

Τηλέφωνα      22 436161                  / Φαξ, 22519761
Email

Agkalia.elpidas@gmail.com/  agaliaelpidas@cytanet.com.cy

Website   www.agaliaelpidas.org
 

 

 

Στόχοι Οργάνωσης

 

 1. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των μέσων και υπηρεσιών για τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και άλλες παραλύσεις
 2. Ενημέρωση και Συμβουλευτική οικογενειών
 3. Διοργάνωση σεμιναρίων με θέματα που αφορούν τα παιδιά αυτά
 4. Άσκηση πιέσεων προς κέντρα αποφάσεων για σφαιρική αντιμετώπιση των εμποδίων που συναντούν τα παιδιά με Ε.Π
 5. Διεκδίκηση Των Δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες όπως αυτά αναγράφονται σε διεθνείς Συμβάσεις
 6. Η προώθηση της αποδοχής , της ένταξης και συμμετοχής των παιδιών με αναπηρίες στην σχολική κοινότητα και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο ως ισότιμα μέλη.
 7. Οικονομική και ψυχολογική στήριξη των παιδιών και οικογενειών τους
 8. Η προώθηση και υλοποίηση κέντρου αποκατάστασης βάση διεθνών προτύπων και κέντρου Υποστηρικτικής Τεχνολογίας
 9. Η προσφορά αναγκαίων υπηρεσιών προς τα μέλη μας
 

Προγράμματα και Υπηρεσίες

 

Συμβουλευτική και Ενημέρωση
 

 

Κυριότερα προβλήματα

 Πρόληψη και πρώιμη παρέμβαση

Προσβασιμότητα σε ποιοτικές υπηρεσίες    Υγείας , Εκπαίδευσης  και ισότιμη συμμετοχή στην Κοινότητα

 

 

Κυριότερες Ετήσιες Εκδηλώσεις

 

Συνέδρια και Ημερίδες

(Σας επισυνάπτουμε λεπτομερώς όλες τις δράσεις που έχουμε κάνει το 2018 )

 

Συμμετοχή σε Εθνικές, Ευρωπαϊκές, Παγκόσμιες, Οργανώσεις και Φόρουμ.

 

 

 1. Μέλος της  Παγκύπριας Συμμαχίας για την Αναπηρία
 2. Μέλος στο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Αριθμός Μελών της Οργάνωσης 50 Μέλη
 

 

 

Αξιωματούχοι Οργάνωσης

 

 

Πρόεδρος

Γιούλα Πιτσιάλη

Γενικός Γραμματέας

Ελένη Μαυρομμάτη

Ταμίας

Αλέκα Κίτρου

Αριθμός Μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου

 

5 Μέλη
 

Αριθμός Προσωπικού

 

 

Γενικός Διευθυντής

 

Εκπρόσωποι Οργάνωσης στην Π.Ο.Σ.Π.Φ.

 

1ος Εκπρόσωπος

 

Όνομα

Γεωργία Πιτσιάλη

Διεύθυνση
Τηλ/ Φαξ  / 22519761
email
 

2ος  Εκπρόσωπος

 

όνομα

Σπύρος Αργυρίδης    ( Αντιπρόεδρος Οργάνωσης )

Διεύθυνση
Τηλ/ Φαξ
Email