Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση θέσης εργασίας από την ΠΟΣΠΦ

Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) αναζητεί για εργοδότηση  Γραμματειακό Λειτουργό για τα γραφεία της στη Λευκωσία για πλήρη απασχόληση.

Σύντομη περιγραφή θέσης:

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση, διαχείριση και εύρυθμη λειτουργία του αρχείου
 • Παροχή βοήθειας στην εκτέλεση της εργασίας εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις δραστηριότητες και λειτουργίες της ΠΟΣΠΦ
 • Γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα
 • Υποδοχή, τηλεφωνική εξυπηρέτηση, χειρισμός του τηλεφωνικού κέντρου της Ομοσπονδίας και καταγραφή εισερχομένων κλήσεων
 • Βοήθεια στην εκτέλεση γραφειακών και λογιστικών καθηκόντων
 • Ετοιμασία αποστολής υλικού και αλληλογραφίας, χειρισμός ιντερνέτ
 • Επικοινωνία με μέλη της ΠΟΣΠΦ και ασθενείς για ενημέρωση για τις δραστηριότητες και λειτουργίες της Ομοσπονδίας και καταγραφή παραπόνων
 • Συμμετοχή στην οργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων, εργαστηρίων και συνεδρίων της ΠΟΣΠΦ
 • Χειρισμός μηνυμάτων και κατάλληλη προώθηση των λαμβανομένων μηνυμάτων

Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες δύναται να καθορίζονται ειδικότερα ή/ και να  τροποποιούνται με εγκύκλιους, οδηγίες του Εκτελεστικού Διευθυντή ανάλογα με τις ανάγκες της Ομοσπονδίας.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Δίπλωμα γραμματειακών σπουδών ή κάτοχος τίτλου σπουδών σε Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Κοινωνικές Σπουδές ή Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις ή άλλο συναφή κλάδο
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Άδεια Οδήγησης
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και εχεμύθεια
 • Οργανωτικές ικανότητες, πρωτοβουλία, ομαδικότητα και διαπροσωπικές ικανότητες
 • Θετική αντίληψη για την εθελοντική προσφορά και την αντιμετώπιση ζητημάτων κοινωνικής προσφοράς

Αναγκαία Γνώση και Χαρακτηριστικά:

 • Άριστη γνώση Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook
 • Πείρα στην σύνθεση αναφορών, επιστολών και άλλων επισήμων εγγράφων
 • Ενδιαφέρον στο χώρο της υγείας
 • Ευχάριστος χαρακτήρας και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Γνώσεις δημιουργίας και συγγραφής κειμένων για το ενημερωτικό δελτίο και την ιστοσελίδα

Ο γραμματειακός λειτουργός δύναται να εργοδοτηθεί μέσω του σχεδίου παροχής κινήτρων για πρόσληψη ατόμων με χρόνιες παθήσεις του Υπουργείου Εργασίας [ Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/EF126A52594FF639C22581CB00412585?OpenDocument]   ή ακόμη και μέσω του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (De Minimis) [Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/180/pc_id/1717]

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@cypatient.org εώς και τις 20/09/2018

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επιβεβαιώσουν την παραλαβή του βιογραφικού σημειώματος στο τηλ. 22386001

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου