Ανακοίνωση θέσης εργασίας από την ΠΟΣΠΦ

Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) αναζητεί για εργοδότηση  Γραμματειακό Λειτουργό για τα γραφεία της στη Λευκωσία για πλήρη απασχόληση.

Σύντομη περιγραφή θέσης:

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση, διαχείριση και εύρυθμη λειτουργία του αρχείου
 • Παροχή βοήθειας στην εκτέλεση της εργασίας εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις δραστηριότητες και λειτουργίες της ΠΟΣΠΦ
 • Γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα
 • Υποδοχή, τηλεφωνική εξυπηρέτηση, χειρισμός του τηλεφωνικού κέντρου της Ομοσπονδίας και καταγραφή εισερχομένων κλήσεων
 • Βοήθεια στην εκτέλεση γραφειακών και λογιστικών καθηκόντων
 • Ετοιμασία αποστολής υλικού και αλληλογραφίας, χειρισμός ιντερνέτ
 • Επικοινωνία με μέλη της ΠΟΣΠΦ και ασθενείς για ενημέρωση για τις δραστηριότητες και λειτουργίες της Ομοσπονδίας και καταγραφή παραπόνων
 • Συμμετοχή στην οργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων, εργαστηρίων και συνεδρίων της ΠΟΣΠΦ
 • Χειρισμός μηνυμάτων και κατάλληλη προώθηση των λαμβανομένων μηνυμάτων

Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες δύναται να καθορίζονται ειδικότερα ή/ και να  τροποποιούνται με εγκύκλιους, οδηγίες του Εκτελεστικού Διευθυντή ανάλογα με τις ανάγκες της Ομοσπονδίας.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Δίπλωμα γραμματειακών σπουδών ή κάτοχος τίτλου σπουδών σε Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Κοινωνικές Σπουδές ή Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις ή άλλο συναφή κλάδο
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Άδεια Οδήγησης
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και εχεμύθεια
 • Οργανωτικές ικανότητες, πρωτοβουλία, ομαδικότητα και διαπροσωπικές ικανότητες
 • Θετική αντίληψη για την εθελοντική προσφορά και την αντιμετώπιση ζητημάτων κοινωνικής προσφοράς

Αναγκαία Γνώση και Χαρακτηριστικά:

 • Άριστη γνώση Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook
 • Πείρα στην σύνθεση αναφορών, επιστολών και άλλων επισήμων εγγράφων
 • Ενδιαφέρον στο χώρο της υγείας
 • Ευχάριστος χαρακτήρας και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Γνώσεις δημιουργίας και συγγραφής κειμένων για το ενημερωτικό δελτίο και την ιστοσελίδα

Ο γραμματειακός λειτουργός δύναται να εργοδοτηθεί μέσω του σχεδίου παροχής κινήτρων για πρόσληψη ατόμων με χρόνιες παθήσεις του Υπουργείου Εργασίας [ Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/EF126A52594FF639C22581CB00412585?OpenDocument]   ή ακόμη και μέσω του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (De Minimis) [Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/180/pc_id/1717]

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@cypatient.org εώς και τις 20/09/2018

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επιβεβαιώσουν την παραλαβή του βιογραφικού σημειώματος στο τηλ. 22386001

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου

Εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο
1403 | γραμμή του ασθενή
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Γραφεία ΟΣΑΚ
Διεύθυνση: Αγιασμάτων 10, Τ.Κ 2230, Λατσιά,
Τ.Θ. 12831, 2253 – Λευκωσία, Κύπρος