Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 18/04/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΣΑΚ ΓΙΑ ΤΗΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (18 Απριλίου)

H Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων Ασθενών τιμάται και αυτή τη χρονιά κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, καθώς η Πανδημία δεν έχει εκλείψει και όλη η ανθρωπότητα συνεχίζει να παλεύει για την καταπολέμησή της.

Παράλληλα η εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας έχει βοηθήσει πάρα πολύ τους πολίτες εν καιρώ πανδημίας  και έχει προσφέρει ισότιμη και καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Ταυτόχρονα όμως παρουσιάζει αρκετά κενά και ελλείψεις τα οποία κατά κύριο λόγο σχετίζονται με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, την εξειδίκευση, καθώς και την απουσία αποτελεσματικής εποπτείας και ελέγχου.

Από την άλλη τα δημόσια νοσηλευτήρια αγωνίζονται να κρατηθούν, έχοντας βέβαια να  αντιπαλέψουν την πανδημία και την περίθαλψη των ασθενών με COVID-19, ενώ δεν έχουν πετύχει σε αποτελεσματικό βαθμό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους. Ως αποτέλεσμα ταλανίζονται με τις παθογένειες και τα προβλήματα του παλιού συστήματος, ενώ αδυνατούν να εκπληρώσουν το ρόλο τους, ο οποίος είναι να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά του ΓεΣΥ.

Εν μέσω λοιπόν των πρωτόγνωρων αυτών συνθηκών, οι καταγγελίες οι οποίες αφορούν παραβίαση των δικαιωμάτων των ασθενών έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών (ΟΣΑΚ) τονίζει ότι το σύστημα υγείας, παρά τις αντίξοες συνθήκες πρέπει να σταθεί δυνατό, διασφαλίζοντας ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες. Αναγνωρίζει ότι όλοι, γιατροί και επαγγελματίες υγείας έχουν αφιερώσει όλες τους τις δυνάμεις και προσπάθειες στην καταπολέμηση της Πανδημίας. Παρόλα αυτά, εξίσου σημαντική είναι και η διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ασθενών, έτσι όπως αυτά αποτυπώνονται στη Χάρτα Δικαιωμάτων των ασθενών.

Η σημερινή ημέρα αποτελεί υπενθύμιση ότι οι ασθενείς έχουν δικαιώματα τα οποία πρέπει να τυγχάνουν του απόλυτου σεβασμού και εφαρμογής. Κάθε πολίτης έχει το αναφαίρετο δικαίωμα στη λήψη σωστής, ποιοτικής περίθαλψης και φροντίδας με αξιοπρέπεια.

Έχοντας ως κύριο στόχο την εφαρμογή και διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών και όλων των πολιτών στην υγεία, η ΟΣΑΚ δηλώνει και διεκδικεί:

 • Την προώθηση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας του 2005 για την εφαρμογή και την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών μέσω της θέσπισης του Συνηγόρου Υγείας.
 • Την ισότιμη συμμετοχή των εκπροσώπων των ασθενών στη διαμόρφωση, εφαρμογή και αξιολόγηση των πολιτικών της υγείας.
 • Την εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ασθενών για συμμετοχή στη διαχείριση της πάθησης τους αλλά και στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.
 • Την προώθηση μηχανισμών και διαδικασιών για τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των υπηρεσιών υγείας.
 • Την προώθηση αξιόπιστων εργαλείων για την αξιολόγηση, έλεγχο και εποπτεία του τομέα της υγείας.
 • Τη διασφάλιση της σωστής εφαρμογής του ΓεΣΥ- με την πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.
 • Τη στήριξη του δημόσιου τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας.
 • Την ενίσχυση και θωράκιση της δημόσιας υγείας μέσω γενναίων επενδύσεων και μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών.
 • Την επανεξέταση των πολιτικών της υγείας και την εστίαση στην ενίσχυση και διαφύλαξη της δημόσιας υγείας με την εφαρμογή σύγχρονων πολιτικών πρόληψης και αλλαγής κουλτούρας αλλά και ενδυνάμωσης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Η ΟΣΑΚ τιμώντας την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών τονίζει ότι βρίσκεται δίπλα στους πολίτες, ενισχύοντας τη φωνή τους, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια διασφάλισης και ενίσχυσης των δικαιωμάτων τους.

Τέλος, θέλοντας να στηρίξει όλους τους πολίτες και σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης του δικαιώματος έκφρασης παραπόνων, η ΟΣΑΚ ενθαρρύνει το κοινό όπως επικοινωνεί με τη δωρεάν γραμμή 1403, υποβάλλοντας το δικό τους παράπονο και καταγγελία.

Η ΟΣΑΚ δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει με υπέρμετρο ζήλο τον αγώνα της για διεκδίκηση και πλήρη τήρηση των δικαιωμάτων των ασθενών και των πολιτών στην υγεία.

 

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών σε επικεφαλίδες:

 

 1. Δικαίωμα της πρόληψης
 2. Δικαίωμα της πρόσβασης
 3. Δικαίωμα της πληροφόρησης
 4. Δικαίωμα της συγκατάθεσης
 5. Δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής
 6. Δικαίωμα της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας
 7. Δικαίωμα του σεβασμού του χρόνου του ασθενούς
 8. Δικαίωμα της τήρησης προδιαγραφών ποιότητας
 9. Δικαίωμα της ασφάλειας
 10. Δικαίωμα της καινοτομίας
 11. Δικαίωμα της αποφυγής περιττής ταλαιπωρίας, πόνου & διακρίσεων
 12. Δικαίωμα της εξατομικευμένης θεραπείας
 13. Δικαίωμα έκφρασης παραπόνων
 14. Δικαίωμα της αποζημίωσης

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου