Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για Σχέδιο Εργοδότησης

Ζείτε με μια χρόνια πάθηση και είστε άνεργος; Αν ναι, τώρα μπορείτε να εργαστείτε μέσω του Σχεδίου Εργοδότησης Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις του Υπουργείου Εργασίας, διάρκειας 12 μηνών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Α) Το Σχέδιο καλύπτει ΜΟΝΟ άνεργα άτομα με Χρόνιες Παθήσεις που ενδιαφέρονται για πλήρη ή και μερική απασχόληση.

Β) Το σχέδιο αφορά άτομα τα οποία είναι μέλη συνδέσμου ο οποίος είναι εγγεγραμμένο μέλος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων. (κάντε κλικ για να δείτε τους συνδέσμους μέλη της ΠΟΣΠΦ εδώ: www.cypatient.org

Γι’ αυτό ζητείται: (α)Βεβαίωση από το σύνδεσμο στον οποίο είναι μέλη (β) βεβαίωση από την Ομοσπονδία ότι ο σύνδεσμος είναι μέλος της και (γ) Ιατρική βεβαίωση από γιατρό που να καταγράφει την ασθένεια του αιτητή.

Γ) Αφού εγγραφείτε ως άνεργος, μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συγκεκριμένα επαγγέλματα και θέσεις που σας ενδιαφέρουν, προκειμένου να εργοδοτηθείτε με το πρόγραμμα αυτό, με μια απλή επίσκεψη στα επαρχιακά γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

Το Υπουργείο έχει ειδοποιήσει τα στελέχη των Επαρχιακών του Γραφείων να παρακολουθούν τη ζήτηση από Εργοδότες σε σχέση με τη διαθεσιμότητα Ασθενών και να ειδοποιούν ανάλογα Εργοδότες και Ασθενείς για να συζητούν μεταξύ τους τη δυνατότητα συνεργασίας. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η διαδικασία απλοποιείται πολύ και κινείται άμεσα, αν ο ενδιαφερόμενος Ασθενής εντοπίσει από μόνος του κάποιον Εργοδότη και αποταθούν ταυτόχρονα στο Γραφείο Εξεύρεσης Εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλέφωνα παροχής διευκρινίσεων του Φορέα Διαχείρισης:

Άννα Γωγάκη: 22-400868
Μάριος Ευγενίου: 22-400907
Πρόδρομος Χρυσάνθου: 22-400861
Παναγιώτα Ζάκου: 22-400966
Μαρία Κυριάκου: 22-400828
Μαρία Παύλου: 22-400876
Στέφανη Χριστοφόρου:22-400805
Άννα Μαρία Αγγελή: 22-400881

Οδηγός του σχεδίου ->

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου