Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου

Στοιχεία Οργάνωσης μέλους της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων

Όνομα Οργάνωσης ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
 

 

 

 

 

Διεύθυνση/Στοιχεία Επικοινωνίας

 

 

 

 

 

 

Οδός και αριθμός

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 2, ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ

Κώδικας, Επαρχία

2024 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ

Τηλέφωνα/ Φαξ

22446222 / 22316822

Email

info@anticancersociety.org.cy

Website

www.anticancersociety.org.cy

 

 

 

Στόχοι Οργάνωσης

 

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, ιδρύθηκε το 1971 και έχει κύριο στόχο και σκοπό την καταπολέμηση του καρκίνου, την φροντίδα και ανακούφιση των καρκινοπαθών καθώς επίσης και ενημέρωση του κοινού σε θέματα για την πρόληψη και καταπολέμηση και θεραπεία του καρκίνου. Επίσης παρέχει  δωρεά  ανακουφιστική φροντίδα προς τους καρκινοπαθείς, μέσω των διαφόρων υπηρεσιών του.
 

Προγράμματα και Υπηρεσίες

 

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, προσφέρει υπηρεσίες, στο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας “Αροδαφνούσα”, στον Στρόβολο, στο “Ευαγόρειο” Κέντρο ημερήσιας Νοσηλείας στη Λεμεσό,   Κατ’ Οίκον Φροντίδα, Ψυχολογική και Κοινωνική στήριξη,  σε παγκύπρια βάση, φυσιοθεραπεία, αρωματοθεραπεία, μεταφορά ασθενών από τις επαρχίες προς τα Ογκολογικά Κέντρα στη Λευκωσία, για θεραπεία.
 

 

Κυριότερα προβλήματα

Η αναστολή ορισμένων υπηρεσιών, λόγω του κουρέματος των καταθέσεων που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2013.

Αναμένεται όμως να λειτουργήσουν εντός του 2015.

 

 

Κυριότερες Ετήσιες Εκδηλώσεις

“Πορεία Χριστοδούλας”

“Δώσε Φως σε μια Ζωή”

“Παγκόσμια Μουσική Μέρα”

“Θεατρικές Παραστάσεις”

“Επιδείξεις Μόδας”

 

Συμμετοχή σε Εθνικές, Ευρωπαϊκές, Παγκόσμιες, Οργανώσεις και Φόρουμ.

 

 

Μέλος UICC (international Union Against Cancer)

Μέλος ECL (European Cancer Leagues)

Μέλος ENSP (European Network on Smoking & Tobacco Prevention)

Μέλος EAPC (European Association of Palliative Care)

Αριθμός Μελών της Οργάνωσης 1355
 

 

 

Αξιωματούχοι Οργάνωσης

 

 

Πρόεδρος

Αδάμος Αδάμου

Επίτιμος Γραμματέας

Αντώνης Τζιακούρης

Επίτιμος Ταμίας

Νικηφόρος Ορφα;νός

Αριθμός Μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου

 

18
 

Αριθμός Προσωπικού

 

83
 

Γενικός Διευθυντής

 

 
Εκπρόσωποι Οργάνωσης στην ΟΣΑΚ

 

1ος Εκπρόσωπος

 

Όνομα

Ανδρέας Αθανασιάδης

Διεύθυνση

Π.Ιωάννου 2, Δασούπολη, 2024 Στρόβολος

Τηλ/ Φαξ

22446222 / 22316822

email

info@anticancersociety.org.cy

 

2ος  Εκπρόσωπος

 

όνομα

Μαρία Ιωαννίδου

Διεύθυνση
Τηλ/ Φαξ

22446222 / 22316822

email

info@anticancersociety.org.cy