Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου

Στοιχεία Οργάνωσης μέλους της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων

Όνομα Οργάνωσης Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου

 

Διεύθυνση/Στοιχεία Επικοινωνίας

 

 

 

 

 

 

Οδός και αριθμός

 

Ονησίλου 16 Διαμ. 1, Αγλαντζιά

Κώδικας, Επαρχία

2121, Λευκωσία

Τηλέφωνα/ Φαξ

 

22428285 / 22428288

Email

cyplar@cytanet.com.cy 

Website

www.rheumatism.org.cy

 

 

 

Στόχοι Οργάνωσης

 

1)      Αύξηση της ενημέρωσης για τις ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις, όσον αφορά την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, διαχείριση και θεραπεία.

2)      Βελτίωση της Ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και αποκατάστασης των ρευματικών και μυοσκελετικών παθήσεων.

3)      Αύξηση της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης, της ψυχοκοινωνικής στήριξης και την ενδυνάμωση των Κυπρίων ρευματοπαθών για να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την πάθηση τους.

4)      Προώθηση  θετικών δράσεων για την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με ρευματοπάθειες και την  πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

5)      Προώθηση προγραμμάτων έρευνας για τις ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις.

6)      Συνεργασία με φορείς τόσο σε Εθνικό όσο και σε Παγκόσμιο επίπεδο.

7)      Ενδυνάμωση του ΑΣΚ για να αποτελέσει την αξιόπιστη δύναμη διεκδίκησης των δικαιωμάτων των Κυπρίων ρευματοπαθών.  (οικονομική ευρωστία)

 

Προγράμματα και Υπηρεσίες

 

1.       Φυσιοθεραπεία / Αποκατάσταση

Παρέχεται κατ’ οίκον  φυσιοθεραπεία σύμφωνα με τις συστάσεις του θεράποντα Ιατρού  σε περιπτώσεις σοβαρά αναπήρων ρευματοπαθών. Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί Παγκύπρια σε συνεργασία με προσοντούχους φυσιοθεραπευτές μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Φυσιοθεραπευτών. Επίσης σε συνεργασία με το Γ.Ν.Λ. και ιδιωτικά φυσιοθεραπευτικά κέντρα αποκατάστασης  λειτουργεί προγράμματα υδροθεραπείας / υδρογυμναστικής που είναι πολύ σημαντική για την θεραπευτική αγωγή και  διατήρηση μιας καλής φυσικής κατάστασης των ρευματοπαθών.

Επίσης ο ΑΣΚ λειτουργεί πρόγραμμα θεραπείας με κερί (παραφίνη) με τη συνεργασία προσοντούχου  φυσιοθεραπεύτριας.

 

2.       Βοηθητικά Εργαλεία Αυτοεξυπηρέτησης

Παρέχονται δωρεάν, μετά από σχετική σύσταση της φυσιοθεραπεύτριας / εργοθεραπεύτριας βοηθητικά εργαλεία αυτοεξυπηρέτησης σε ρευματοπαθή άτομα τα οποία και εκπαιδεύει στη σωστή χρήση τους. Επίσης η φυσιοθεραπεύτρια / εργοθεραπεύτρια προβαίνει σε επιτόπια διερεύνηση του χώρου διαμονής/εργασίας των  ρευματοπαθών και υποβάλλει συστάσεις για την κατάλληλη διευθέτηση του εν λόγω χώρου, ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης. Προωθείται από τον Σύνδεσμο η οργάνωση ομάδων εργοθεραπείας για την εκπαίδευση των ρευματοπαθών στην αυτοεξυπηρέτηση τους και στη σωστή  εκτέλεση των καθημερινών εργασιών τους.

 

3.       Ψυχοκοινωνική Στήριξη

Σύμβουλος Λειτουργός Ψυχοκοινωνικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου παρέχει συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες με στόχο την προσαρμογή των ρευματοπαθών στη νέα κατάσταση της ζωής τους μετά την πάθηση / αναπηρία τους. Επίσης μεριμνά για την κατάλληλη ένταξη και  δραστηριοποίηση τους στον οικογενειακό , εργασιακό και τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Ο Σύνδεσμος προβαίνει επίσης σε οικονομική αρωγή και στήριξη σε ειδικές περιπτώσεις δυσπραγούντων ρευματοπαθών με βάση τις συστάσεις του πιο πάνω Λειτουργού του Συνδέσμου.

Ο Σύμβουλος  Λειτουργός Κοινωνικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου προσφέρει τις υπηρεσίες του  τόσο στο οίκημα του Συνδέσμου όσο και σε άλλους κατάλληλους χώρους (Ιατρικά Ιδρύματα, χώρους εργασίας, χώρους διαμονής κ.λ.π.)   των  ρευματοπαθών ατόμων.

Ο ΑΣΚ λειτουργεί υπηρεσία τηλεπληροφόρησης που στόχο έχει την ψυχοκοινωνική στήριξη των ατόμων με ρευματοπάθειες και την άμεση και την ακριβή πληροφόρηση των ρευματοπαθών αλλά και του κοινού για τις ρευματοπάθειες και των προγραμμάτων που υπάρχουν για την διαχείριση, στήριξη και ενημέρωση που προσφέρονται τόσο από το Κράτος όσο και από τον ιδιωτικό τομέα και από τον σύνδεσμο.   Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί  με προσοντούχο και εκπαιδευμένο προσωπικό από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή από τις 08:00 – 14:00 στο τηλέφωνο 22312376

Επίσης ο σύνδεσμος διοργανώνει προγράμματα αυτογνωσίας, αυτοβοήθειας και αυτοδιαχείρισης με τη συνεργασία με προσοντούχους εθελοντές του συνδέσμου.

Σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος προχώρησε στη  δημιουργία των ακολούθων ομάδων θεραπείας και στήριξης, ατόμων με την ίδια πάθηση για συζήτηση, αλληλοστήριξη, ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων:

·         Ατόμων με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο

·         Ατόμων με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα

·         Ατόμων με Σπονδυλίτιδα

·         Ατόμων με Σκληρόδερμα

·         Ατόμων με Ινομυαλγία

·         Ατόμων με Οστεοαρθρίτιδα

·         Ατόμων με Ψωριασική Αρθρίτιδα

·         Νέων

·         Γονέων και Παιδιών

Επίσης έχει δημιουργήσει Υπηρεσία κατ Οίκον Φροντίδα για ρευματοπαθείς που χρήζουν ανάγκης αποτελούμενη από λειτουργούς του Συνδέσμου και εθελοντές.

 

4.       Κέντρο Στήριξης και Απασχόλησης Ρευματοπαθών

Στεγάζεται στο οίκημα του Συνδέσμου στη Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα, στελεχώνεται  από εθελοντές και λειτουργεί με ικανοποιητικά αποτελέσματα, τρεις  φορές την εβδομάδα. Προσφέρονται  μαθήματα ζωγραφικής, αγιογραφίας και χειροτεχνίας. Επίσης οργανώνονται εκδηλώσεις ψυχαγωγίας και  κοινωνικής επαφής και ενημερωτικές διαλέξεις για θέματα ποικίλου ενδιαφέροντος.

 

5.       Πρόγραμμα Νέων Ρευματοπαθών

Το Πρόγραμμα έχει σκοπό τη στήριξη και την ενθάρρυνση  των νέων ρευματοπαθών για την συμμετοχή στην κοινωνία (εκπαίδευση, εργασία, κοινωνική ζωή), την ανταλλαγή εμπειριών, ιδεών και τη συμμετοχή τους σε κοινά προγράμματα και την δημιουργία σχέσεων και οικογένειας αλλά και την υποστήριξη τους μετά την δημιουργία οικογένειας.

Στόχος είναι τα νέα άτομα να μπορούν  να προχωρούν στη δύσκολη πορεία της ζωής τους όσο καλύτερα «εξοπλισμένα» γίνεται ώστε να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής τόσο τα ίδια όσο και το περιβάλλον τους και να είναι ενεργά, δημιουργικά, και παραγωγικά μέλη της κυπριακής κοινωνίας.

Η κατάλληλη ενημέρωση και στήριξη των νέων ατόμων με στόχο την δημιουργία οικογένειας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενθάρρυνση ένταξης/ επανένταξης/ παραμονής των ευάλωτων αυτών ομάδων τόσο στο κοινωνικό σύνολο όσο και στην παραγωγική διαδικασία.

 

6.       Πρόγραμμα Άσκησης και Φυσικής Δραστηριότητας

Η άσκηση και οποιαδήποτε φυσική δραστηριότητα είναι από τις σημαντικότερες μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του πόνου για όλους τους ανθρώπους, καθώς επίσης να διατηρήσουν σωστό σωματικό βάρος, ψυχολογική ανάταση και με πολλές άλλες ευεργετικές συνέπειες. Έτσι είναι και πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής αγωγής των ατόμων με ρευματοπάθειες

Η φυσική άσκηση περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως το περπάτημα ή το κολύμπι. Ασκούμαστε όμως κι όταν χρησιμοποιούμε τις σκάλες, αντί να παίρνουμε το ασανσέρ ή όταν ασχολούμαστε με την κηπουρική.

Ο ΑΣΚ συνεργάζεται με εθελοντές όπως φυσιοθεραπευτές, κέντρα άσκησης και ομαδικής γυμναστικής και οργανώνει ομάδες όπως πεζοπορίας, Tai Chi, theraband κ.α. Επίσης με τη συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες διοργανώνει  θεραπευτικές εκδρομές σε λουτροπόλεις.

7.       Πρόγραμμα  Εκπαίδευσης και Πρόληψης των Ρευματικών και Μυοσκελετικών Παθήσεωνστην Εργασία 

Η ενσωμάτωση των ατόμων με ΡΜΠ στο εργατικό δυναμικό και τη διασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που να εσωκλείει και να παρέχει στα άτομα με ΡΜΠ τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες να προσφέρουν και να είναι παραγωγικοί. Πρέπει να αυξηθούν οι ευκαιρίες και οι επιλογές στην εργασία για τα άτομα με ρευματοπάθειες. Οι εύκαμπτες συνθήκες εργασίας και ο δημιουργικός σχεδιασμός εργασίας μπορούν να διαδραματίσουν θετικό ρόλο στη δημιουργία πρόσβασης στην έμμισθη και εθελοντική εργασία.

Την προώθηση της πρόληψης των ΡΜΠ στο χώρο εργασίας και τη λήψη μέτρων για την μείωση των μυοσκελετικών προβλημάτων.

Την ενημέρωση και πληροφόρηση των εργαζομένων για τα θέματα των ΡΜΠ, της  εργονομίας και της άσκησης ως μέτρων για την πρόληψη των  μυοσκελετικών προβλημάτων υγείας.

 

8.       Ενημέρωση και Διαφώτιση για τις Ρευματοπάθειες

Η ενημέρωση και πληροφόρηση των ρευματοπαθών αλλά και του ευρύτερου κοινού για την πρόληψη/έγκαιρη διάγνωση  και διαχείριση των ρευματοπαθειών αποτελεί πολύ σημαντική δραστηριότητα του συνδέσμου και αυτό γίνεται πάνω σε μια συστηματική και οργανωμένη βάση.

 

 

 

Κυριότερα προβλήματα

 

Βασική επιδίωξη του Συνδέσμου είναι όπως το Κράτος λειτουργήσει ως Κράτος Δικαίου-Κράτος Πρόνοιας για τους ρευματοπαθείς πολίτες του. Απαιτούμε τη χάραξη και το σχεδιασμό μίας Κρατικής κοινωνικής στρατηγικής με τέσσερεις βασικούς άξονες:

Α. Την άμεση στελέχωση με  Ειδικούς Ρευματολόγους  των Κρατικών Νοσηλευτηρίων σε όλες τις Επαρχίες.

Β. Την άμεση και χωρίς οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση προώθηση της ίδρυσης μίας πολυδύναμης ρευματολογικής κλινικής με βάση τα διεθνή πρότυπα και δεδομένα. Είναι αδιανόητο η Κύπρος του σήμερα, να μη διαθέτει έστω και μία Κρατική Ρευματολογική κλινική.

Οι ρευματικές παθήσεις είναι σοβαρές χρόνιες παθήσεις και πλήττουν διάφορα όργανα του ανθρώπινου σώματος. Σε περιπτώσεις σοβαρών και κρίσιμων περιστατικών δεν υπάρχει οργανωμένη Κρατική Ρευματολογική Κλινική ώστε να παρέχεται άμεσα η κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση με συνέπεια να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή  ασθενών. Επίσης με τη δημιουργία μίας τέτοιας κλινικής θα είναι δυνατή η εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, η δημιουργία και εφαρμογή κλινικών πρωτοκόλλων, η εφαρμογή προγραμμάτων έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης και ελέγχου  και η διεξαγωγή Ιατρικών Μελετών και επιδημιολογικών ερευνών με στόχο την καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση των ρευματοπαθειών στην Κύπρο.

Γ. Την άμεση ίδρυση Πολυδύναμου Κέντρου Αποκατάστασης Ρευματοπαθών που να είναι συνδεδεμένο με την πιο πάνω Ρευματολογική Κλινική. Το Κέντρο πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένο και στελεχωμένο ώστε να παρέχεται η σωστή αγωγή και στήριξη και κυρίως υδροθεραπεία που είναι απαραίτητη για τη θεραπευτική αγωγή των ρευματοπαθών ατόμων και τη διατήρηση μίας καλής φυσικής κατάστασης. Τέτοια κέντρα λειτουργούν σε χώρες του εξωτερικού με πολύ ευεργετικά αποτελέσματα για τους πάσχοντες. Σημειώνεται ότι η κατάλληλη αγωγή των ρευματοπαθών ατόμων σε ένα τέτοιο Κέντρο παρεμποδίζει την επιδείνωση των συμπτωμάτων των ρευματικών παθήσεων (που κυρίως είναι οι αναπηρίες) ή και  αποτρέπει τις αναπηρίες.  Αυτό οδηγεί στη βελτίωση της ποιότητας  ζωής των ρευματοπαθών ατόμων και μεταξύ άλλων έχει ως συνέπεια τον περιορισμό μακροπρόθεσμα του οικονομικού κόστους του Κράτους. (λιγότερες άδειες ασθενείας, χειρουργικές επεμβάσεις, χορηγίες, επιδόματα  αναπηρίας, Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ. α.)

Δ. Τη διασφάλιση μέσω  συμφωνηθέντων κανονισμών της πρόσβασης των ατόμων με ρευματοπάθειες σε όλες τις αναγκαίες  υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης  και στήριξης και σε όλες τις διαθέσιμες φαρμακευτικές θεραπείες χωρίς οποιουσδήποτε περιορισμούς.

Εν’ όψει του γεγονότος ότι η δημιουργία μιας τέτοιας Ρευματολογικής Κλινικής συνεπάγεται μεγάλο χρονικό διάστημα, κρίνεται απόλυτα αναγκαία η λήψη  στο μεταξύ των ακόλουθων μέτρων που είναι απαραίτητα για την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική αγωγή και περίθαλψη των ρευματοπαθών ατόμων:

α)  Την παραχώρηση των 4 κλινών στην Παθολογική κλινική του ΓΝΛ, όπως έχει εξαγγελθεί από το Κράτος, για την περίθαλψη και ημερήσια φροντίδα των Κυπρίων ρευματοπαθών. Οι εν λόγω κλίνες θα πρέπει να βρίσκονται υπό την ευθύνη και διαχείριση των ρευματολόγων.

β) Τη δημιουργία νέων θέσεων στην ειδικότητα της ρευματολογίας και την προσέλκυση ρευματολόγων για εργοδότηση στον Κρατικό τομέα για την καλύτερη  ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των χιλιάδων ρευματοπαθών σε όλες τις Επαρχίες.

γ) Τη στελέχωση όλων των Κρατικών Νοσηλευτηρίων με Χειρούργο Ορθοπεδικό με ειδίκευση στις χειρουργικές επεμβάσεις ρευματοπαθών, με Ποδίατρο και με Εργοθεραπευτή, καθώς επίσης τη δημιουργία Κλινικής Πόνου για την αντιμετώπιση περιστατικών χρόνιου πόνου.

δ) Την παραχώρηση πλήρους και  δωρεάν Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όλα τα  ρευματοπαθή άτομα  όπως συμβαίνει σε άλλες παρόμοιες χρόνιες ασθένειες. Οι ρευματοπάθειες είναι σοβαρές χρόνιες και πολύπλοκες παθήσεις οι οποίες συνεπάγονται  πολύ μεγάλο  οικονομικό κόστος.

Λαμβανομένου υπόψη ότι τα πλείστα ρευματοπαθή άτομα αδυνατούν να εργαστούν λόγω των πολλαπλών και σοβαρών  προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν, σε αρκετές περιπτώσεις τα πιο πάνω οικονομικά βάρη είναι δυσβάστακτα με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις τα άτομα αυτά να δυσπραγούν.

ε) Επέκταση του δικαιώματος των ιδιωτών ρευματολόγων για τη συνταγογράφηση όλων των φαρμάκων προς τους ρευματοπαθείς. Από την εφαρμογή του μέτρου αυτού δεν συνεπάγεται καμιά επιπρόσθετη δαπάνη για το Κράτος αλλά αντιθέτως θα σταματήσει η ταλαιπωρία των ασθενών και η άσκοπη επιβάρυνση των ιατρών και των υπηρεσιών του Κρατικού τομέα. Σήμερα οι ιδιώτες ρευματολόγοι έχουν το δικαίωμα να συνταγογραφούν τους βιολογικούς παράγοντες και τα φάρμακα που έχουν άμεση σχέση με τις ρευματοπάθειες.

ζ) Τη συνεχή αναθεώρηση των πρωτοκόλλων για την παραχώρηση φαρμακευτικών θεραπειών σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό  επίπεδο. Επίσης την αναθεώρηση του πρωτοκόλλου για την παραχώρηση των βιολογικών θεραπειών έτσι ώστε να υπάρχει από την αρχή της διαδικασίας η δυνατότητα  πρόσβασης σε όλες τις θεραπείες.

η) Για να μπορέσει ο Σύνδεσμος να λειτουργήσει αποτελεσματικά ώστε να προσφέρει τις κατάλληλες υπηρεσίες σε όλα τα ρευματοπαθή άτομα σε όλη την Κύπρο είναι απαραίτητη η ενίσχυση των οικονομικών του πόρων με την αύξηση της Κρατικής χορηγίας τόσο από το Υπουργείο Υγείας όσο και από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

 

 

Κυριότερες Ετήσιες Εκδηλώσεις

 

Έχει θεσμοθετηθεί από το 2001 την Ετήσια Εβδομάδα Ενημέρωσης για τις Ρευματικές και Μυοσκελετικές Παθήσεις στα πλαίσια της οποίας πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις με στόχο την ενημέρωση και την  ευαισθητοποίηση του κοινού και των πολιτικών για τις διαστάσεις των ρευματοπαθειών. (2η Εβδομάδα του Μάη)

 

Επίσης διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις με την ευκαιρία των Παγκόσμιων Ημερών των πιο κάτω ομάδων ασθενειών

Συστηματικού Ερυθηματώδη Λύκου (10 Μαΐου)

Σπονδυλίτιδας (πρώτο Σάββατο του Μαΐου)

Ινομυαλγίας (12 Μαΐου)

Σκληροδέρματος (29 Ιουνίου)

Μήνας Οστεοαρθρίτιδας (Μάιος)

Μήνας Λύκου (Οκτώβριος)

Παγκόσμια Ημέρα Ρευματοπαθειών (12 Οκτωβρίου)

 

Επίσης διοργανώνονται οι πιο κάτω εκδηλώσεις που στόχο έχουν την οικονομική ενίσχυση του συνδέσμου

Χριστουγεννιάτικο Τσάι στη Λευκωσία

Απογευματινό Τσάι στις Επαρχίες Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου.

Θεατρική Παράσταση στη Λευκωσία και Λεμεσό.

Πανήγυρη του Αντιρευματικού.

 

Συμμετοχή σε Εθνικές, Ευρωπαϊκές, Παγκόσμιες, Οργανώσεις και Φόρουμ.

 

 

Είναι ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκού  Συνδέσμου ενάντια στις Ρευματοπάθειες (Eular), της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Ατόμων με Σκληρόδερμα (FESCA), της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Συνδέσμων Ατόμων με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο (Lupus Europe), της Παγκόσμιας Οργάνωσης Ατόμων με Σπονδυλίτιδα (ASIF), της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Ατόμων με Ινομυαλγία (ENFA) και της Οργάνωσης των Νοτίων χορών “agora”.

 

Επίσης είναι μέλος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντών και των αντίστοιχων Επαρχιακών Συμβουλίων, της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Πασχόντων και Φίλων, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες και της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων.

Αριθμός Μελών της Οργάνωσης  

4350

 

 

 

Αξιωματούχοι Οργάνωσης

 

 

Πρόεδρος

Μάριος Κουλούμας

Γενικός Γραμματέας

Άντρη Φωκά

Ταμίας

Δέσπω Χαραλάμπους

Αριθμός Μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου

 

19
 

Αριθμός Προσωπικού

 

6
 

Γενικός Διευθυντής

 

Μάριος Κουλούμας
Εκπρόσωποι Οργάνωσης στην Π.Ο.Σ.Π.Φ.

 

1ος Εκπρόσωπος

 

Όνομα

Μάριος Κουλούμας

Διεύθυνση

Ονησίλου 16 Διαμ. 1, Αγλαντζιά, 2121

Τηλ/ Φαξ

22828588

email
 

2ος  Εκπρόσωπος

 

όνομα

Άντρη Φωκά

Διεύθυνση

Ονησίλου 16 Διαμ. 1, Αγλαντζιά, 2121

Τηλ/ Φαξ

22428288

email