Αποστολή και όραμα

Όραμα

Το όραμά μας είναι η ενίσχυση των ασθενών με μια ισχυρή φωνή στην παγκύπρια κοινότητα όπου υψηλή ποιότητα υγειονομικής περίθαλψης και ζωής είναι διαθέσιμες για όλους.

Αποστολή

Η αποστολή μας είναι να διαβεβαιώσουμε ότι οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε ολιστική, ισομερή και κοινωνική  υγειονομική περίθαλψη, με επίκεντρο τους ασθενείς με την προώθηση συνεργασίας και δημιουργία συνεργειών μεταξύ των οργανισμών ασθενών και των φορέων, την αφύπνιση και την υπεράσπιση, τη δημιουργία υγειονομικών και κοινωνικών πολιτικών.

Κύριες αξίες & αρχές

Οι κύριες αξίες και αρχές της Ομοσπονδίας είναι:

Με επίκεντρο τους ασθενείς–  Οδηγούμαστε με βάση τα δικαιώματα, με επίκεντρο τους ασθενείς, προσεγγίζουμε τις πολιτικές υγείας που επηρεάζουν τους ασθενείς χρόνιων ασθενειών στην Κύπρο

Συνεργασία – Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ μας και με άλλους, ώστε να πετύχουμε την αποστολή και το όραμα μας

Διαφάνεια – Είμαστε ανεξάρτητοι και πιστεύουμε ότι οι διαδικασίες του οργανισμού και οι εργασίες του θα είναι ξεκάθαρα καθορισμένες και θα γίνονται ευρέως διαθέσιμες

Ισότητα όσον αφορά την υγεία – Πιστεύουμε ότι κάθε ασθενής θα πρέπει να έχει ισότιμη πρόσβαση στην υψηλής ποιότητας υγειονομική και κοινωνική περίθαλψη με επίκεντρο τον ασθενή και στοχεύουμε να φέρουμε την εμπιστοσύνη και την ισότητα σε σχέση με την πρόσβαση και τα πρότυπα περίθαλψης για όλους τους ασθενείς χρόνιων ασθενειών στην Κύπρο.

Ανοιχτότητα – Είμαστε ένας ανοικτός οργανισμός χωρίς αποκλεισμούς με στόχο να είμαστε ειλικρινείς και υπόλογοι  σε όλες τις ανάγκες και τα αιτήματα των μελών μας και έχουμε πάντα ως πρωταρχικό μας σκοπό την εκπροσώπηση όλων των ασθενών