Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου ΟΣΑΚ 12/7/2021: Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) συνδεδεμένο μέλος της Διεθνούς Συμμαχίας Οργανώσεων Ασθενών (IAPO)  

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) αποτελεί πλέον επίσημο συνδεδεμένο μέλος της Διεθνούς Συμμαχίας Οργανώσεων Ασθενών (International Alliance of Patients’ Organizations- IAPO).

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμμαχία ασθενών παγκοσμίως, μια και εκπροσωπεί ασθενείς από 71 χώρες και 50 κατηγορίες παθήσεων, ενώ αποτελεί ομπρέλα για πάνω από 300 μέλη-οργανώσεις ασθενών. Ιδρύθηκε το 1994, ενώ από το 2001 άρχισε τη συνεργασία της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σκοπός της IAPO είναι η προαγωγή ασθενοκεντρικών συστημάτων υγείας σε διεθνές επίπεδο, η εδραίωση συμμαχιών και συνεργασιών με ιατρικούς και επιστημονικούς φορείς υγείας, ακαδημαϊκούς, ερευνητές αλλά και εκπροσώπους της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η ΙΑΡΟ συνέταξε Διακήρυξη για το Ασθενοκεντρικό Σύστημα Υγείας, το οποίο βασίζεται στην αρχή ότι η υγειονομική περίθαλψη με επίκεντρο τον ασθενή και όχι την ασθένεια οδηγεί σε βελτιωμένα αποτελέσματα υγείας με καλύτερη ποιότητα ζωής του ασθενή και ταυτόχρονα αποτελεί την αποδοτικότερη επένδυση του υγειονομικού τομέα. Η Διακήρυξη στηρίζεται σε πέντε βασικές αρχές, στο σεβασμό, την επιλογή και την ενδυνάμωση, της συμμετοχικότητα των ασθενών, την πρόσβαση και την υποστήριξη αλλά και την πληροφόρηση.

Η συμμετοχή της ΟΣΑΚ σε οργανώσεις τέτοιου βεληνεκούς αποτελεί εξαιρετικό επίτευγμα, καθώς μέσα από τη δικτύωση και ανάπτυξη συνεργειών με διεθνείς οργανισμούς και fora οι εκπρόσωποί της εξελίσσονται και ενδυναμώνουν τις ικανότητες τους στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ασθενών.

Περισσότερες πληροφορίες για την ΙAPO μπορείτε να βρείτε εδώ:

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου