Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου ΟΣΑΚ 14/7/2021:ΟΣΑΚ: Απρόσκοπτη θα πρέπει να είναι η πρόσβαση των Ασθενών στους Κλινικούς Ψυχολόγους στο ΓεΣΥ

Την αναλογική πρόσβαση στον Ιατρικό Φάκελο των ασθενών για τους Άλλους Επαγγελματίες Υγείας υποστηρίζουν οι οργανωμένοι ασθενείς συμμεριζόμενοι πλήρως τις ανησυχίες οι οποίες έχουν εκφραστεί από το Παγκύπριο Σύλλογο Ψυχολόγων.

Τονίζουν δε ότι απαιτείται η άμεση επικαιροποίηση του λογισμικού έτσι ώστε να δοθεί η αναλογική πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο των ασθενών. Πάγια θέση της ΟΣΑΚ ήταν και παραμένει ότι όλοι οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να έχουν αναλογική/ διαβαθμισμένη πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο των ασθενών. Εκεί και όπου κρίνεται αναγκαίο η κάθε ομάδα επαγγελματιών υγείας θα πρέπει να έχει πρόσβαση στα απαραίτητα δεδομένα τα οποία απαιτούνται για τη σωστή άσκηση των καθηκόντων τους και παροχή των ενδεδειγμένων υπηρεσιών υγείας προς όλους τους δικαιούχους. Εξάλλου η μη πρόσβαση από τους ΑΕΥ θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών, καθώς έτσι δεν μπορούν να γνωρίζουν σημαντικά στοιχεία τα οποία καθορίζουν τις σωστές υπηρεσίες τους.

Επιπρόσθετα, η ΟΣΑΚ λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και έξαρση της Πανδημίας, στηρίζει τη θέση του ΠΑΣΥΨΥ ότι ο ΟΑΥ θα πρέπει να αναθεωρήσει τη μονομερή απόφασή του, επιτρέποντας σε όλους τους δικαιούχους την εξ’ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης από τους κλινικούς ψυχολόγους, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στις υπηρεσίες αυτές. Είναι πραγματικά λυπηρό οι ασθενείς να υποφέρουν κλεισμένοι στα σπίτια τους και να μην μπορούν να λάβουν επιστημονική υποστήριξη εξαιτίας του περιορισμού ο οποίος έχει τεθεί (δηλ. απαραίτητο να έχει ήδη επισκεφθεί ο ασθενής μια φορά προσωπικά το γιατρό).

Το Οργανωμένο Κίνημα των Ασθενών σημειώνει δε, ότι θα πρέπει άμεσα να οριστούν οι επιστημονικές επιτροπές οι οποίες έχουν ως ρόλο την επεξεργασία και καθορισμό πρωτοκόλλων, αναφορικά με τις δραστηριότητες των κλινικών ψυχολόγων στο ΓεΣΥ οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά κριτήρια.

Τέλος η ΟΣΑΚ υπογραμμίζει ότι τα πιο πάνω θέματα θα πρέπει να αντικριστούν ως πολύ σοβαρά και επείγοντα. Ως εκ τούτου αναμένεται άμεσα από τον ΟΑΥ όπως προχωρήσει στη σύγκληση σύσκεψης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων με σκοπό την εξεύρεση άμεσων λύσεων, οι οποίες να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας.

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου