Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου ΟΣΑΚ 16/9/2021: Γνωμάτευση Γενικού Εισαγγελέα για  πρόνοιες της σύμβασης ΟΑΥ-ΠΑΣΙΝ για το ΓεΣΥ

Οι οργανωμένοι ασθενείς επαναλαμβάνουν για μια ακόμη φορά ότι δεν πρόκειται να αφήσουν οποιοδήποτε περιθώριο για αμφισβήτηση της φιλοσοφίας και του χαρακτήρα του Γενικού Συστήματος Υγείας. Αυτό επαναλαμβάνουν με αφορμή την πρόσφατη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, για τις πρόνοιες του μνημονίου συναντίληψης, που είχε υπογραφεί μεταξύ του τέως υπουργού Υγείας, του ΟΑΥ και του ΠΑΣΙΝ τον Μάϊο του 2020.

Παράλληλα εκφράζουν την ικανοποίησή τους, μετά την ενημέρωση την οποία είχαν, για τη λήξη του επίμαχου θέματος σχετικά με τη λειτουργία  αριθμού κλινών για χρήση εκτός ΓεΣΥ σε νοσηλευτήρια τα οποία είναι συμβεβλημένα με το ΓεΣΥ,  δεδομένου ότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα που είχε καθοριστεί στη σχετική συμφωνία.

Σε ότι δε αφορά τη δεύτερη και μεταβατική παρέκκλιση για την στέγαση γιατρών εκτός ΓεΣΥ σε νοσηλευτήρια του συστήματος, επιβάλλεται η ανάγκη εξεύρεσης συμβιβαστικών λύσεων καθώς και η υπογραφή Μνημονίου συναντίληψης το οποίο να επιτρέπει την ολοκληρωμένη εφαρμογή του ΓεΣΥ.

Επιπρόσθετα λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των επηρεαζόμενων γιατρών και το καθεστώς το οποίο διέπει την παρουσία τους στα εν λόγω νοσηλευτήρια, η ΟΣΑΚ θεωρεί ότι πρέπει να επιδιωχθεί οριστική διευθέτηση του προβλήματος, με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα των γιατρών αυτών. Με τρόπο όμως ο οποίος θα διασφαλίζει την ομαλή συνέχεια του ΓεΣΥ, χωρίς να παραμένουν ανοικτά ζητήματα τα οποία θα δημιουργήσουν στο μέλλον άλλα παρόμοια ζητήματα στο μέλλον.

Γενικότερα οι οργανωμένοι ασθενείς τονίζουν, ότι πρέπει απαραίτητα να διασφαλιστεί η απάλειψη/ κατάργηση προνοιών οι οποίες παραβαίνουν όχι μόνο το γράμμα αλλά και το πνεύμα του νόμου καθώς και τη βούληση του νομοθέτη για ένα καθολικό, ισότιμο μονοασφαλιστικό γενικό σύστημα υγείας.

Τέλος η ΟΣΑΚ τονίζει ότι ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας επιβάλλεται να αυξήσει τον έλεγχό του για την τήρηση της σύμβασης με τα νοσηλευτήρια του ΓεΣΥ ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στους δικαιούχους.

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου