Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου 05/11/2018 Διάλογο για την επίλυση των προβλημάτων των ΤΑΕΠ ζητά η ΠΟΣΠΦ

Αναφοικά με τη στάση εργασίας στο ΤΑΕΠ του νοσοκομείου Πάφου, η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) εξαίρει το σημαντικότατο έργο των λειτουργών των ΤΑΕΠ και τονίζει την απεριόριστη εκτίμησή της στους επαγγελματίες υγείας  που υπηρετούν με υπέρμετρο ζήλο στην πρώτη γραμμή, εξυπηρετώντας τους ασθενείς.

Τονίζεται ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα κρατικά νοσηλευτήρια και κατ’ επέκταση τα ΤΑΕΠ, μόνο μέσα από έναν ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο μπορούν να επιλυθούν. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στην έναρξη της αυτονόμησης και της άρσης των περιορισμών που υπάρχουν, λόγω του υφιστάμενου καθεστώτος εργοδότησης των λειτουργών της υγείας.

Προς τούτο, η ΠΟΣΠΦ καλεί όλες τις πλευρές όπως προσέλθουν στο διάλογο με καλή θέληση για τη λήψη μέτρων τα οποία θα μειώσουν ή και θα εξαλείψουν τα οποιαδήποτε προβλήματα αντιμετωπίζουν σήμερα τα ΤΑΕΠ στα Κρατικά νοσοκομεία. Η Ομοσπονδία των Ασθενών είναι στη διάθεση όλων για να συμβάλει στο διάλογο για την επίλυση των προβλημάτων τα οποία υπάρχουν στον Κρατικό τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

Παράλληλα, επικροτεί τις ενέργειες οι οποίες γίνονται και τις προσπάθειες οι οποίες καταβάλλονται καθημερινά, με σκοπό τη στελέχωση των τμημάτων αλλά και την επίλυση των όποιων προβλημάτων δυσκολεύουν το έργο των λειτουργών των ΤΑΕΠ.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι εν όψει της αυτονόμησης των κρατικών νοσηλευτηρίων, θα πρέπει όλοι να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό και στην αναδιοργάνωσή τους. Οι απεργίες δεν βοηθούν, αντίθετα οξύνουν το κλίμα και το μόνο το οποίο επιτυγχάνουν είναι να αυξάνουν την ταλαιπωρία των ασθενών. Γι’ αυτό επιβάλλεται να καθίσουν όλοι στο τραπέζι του διαλόγου και με πνεύμα συνεργασίας να επιλύσουν τα προβλήματα, έχοντας ως επίκεντρο το συμφέρον των ασθενών.

Την Ομοσπονδία Ασθενών πρωτίστως ενδιαφέρει η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Κρατικά νοσοκομεία και ο εκσυγχρονισμός τους, έτσι ώστε να αποτελέσουν την εγγύηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας εντός του ΓΕΣΥ, και για αυτό οι οποιεσδήποτε  ενέργειες οι οποίες πιθανό να υποθάλπουν και εμποδίζουν τη διαδικασία της αυτονόμησης θα πρέπει να αποφεύγονται.

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου