Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου 1 Ιουνίου 2018 Άμεση υπογραφή της συμφωνίας με το ΓΟΚ

Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) εκφράζει την αγωνία και τη λύπη της σε σχέση με την καθυστέρηση που θα παρατηρηθεί για να υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου Λεμεσού για την παροχή υπηρεσιών ακτινοθεραπείας, λόγω της ένστασης που κατατέθηκε στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Ως το οργανωμένο κίνημα των ασθενών μεταφέρουμε την απογοήτευση δεκάδων ασθενών των επαρχιών Πάφου και Λεμεσού, οι οποίοι ανέμεναν την υπογραφή της συμφωνίας για τερματισμό της ταλαιπωρίας που υφίστανται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην πρόσβαση τους σε ιατρικές υπηρεσίες κατά του καρκίνου.

Η ΠΟΣΠΦ τονίζει ότι σέβεται τις διαδικασίες και τη νομοθεσία, όμως η πολιτεία θα πρέπει να επανεξετάσει το νομικό πλαίσιο που αφορά τις προσφορές και συμβάσεις για θέματα υγείας. Ναι μεν η πολιτεία οφείλει να ελέγχει τη σωστή χρήση των πόρων και των λεφτών των φορολογουμένων, όμως θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον άνθρωπο και κυρίως τον ασθενή και τις ανάγκες τους.

Καταλήγοντας, απευθύνουμε έκκληση προς την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, όπως πέραν από οποιανδήποτε άλλη προτεραιότητα εξετάσει άμεσα την ένσταση, έτσι ώστε, εάν δεν συντρέχουν λόγοι, η πολιτεία να προχωρήσει τάχιστα με την υπογραφή της συμφωνίας και οι ασθενείς να έχουν άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Καλούμε παράλληλα το Υπουργείο Υγείας όπως μεριμνήσει ώστε οι ασθενείς που έχουν ήδη αρχίσει θεραπείες στο ΓΟΚ να τις συνεχίσουν χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα.

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου