Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου 15.12.2015

Η διαδικασία του κουπονιού για αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα και η Εφαρμογή Μεταρρυθμίσεων στον Τομέα της Υγείας;

Εκ μέρους της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία για αγορά υπηρεσιών υγείας και παραπομπή των ασθενών στον ιδιωτικό τομέα όταν δεν μπορούν να ανταποκριθούν τα δημόσια νοσηλευτήρια, που στόχο έχει την επίλυση του προβλήματος με τις λίστες αναμονής, τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των ασθενών, την εξοικονόμηση πόρων καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Αν και πιστεύουμε ακράδαντα οτι με αυτή την πρωτοβουλία επιτεύχθηκε ένα μεγάλο βήμα υπέρ του σεβασμού των δικαιωμάτων των ασθενών, σημειώνουμε μετα λύπης μας οτι η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων δεν έχει καλεστεί να εκφράσει τις απόψεις της για το πιο πάνω σχέδιο.

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων η οποία εκπροσωπεί 35 συνδέσμους ασθενών έχει ως προτεραιότητα της την προαγωγή και εφαρμογή των δικαιωμάτων όλων των ασθενών. Πιστεύουμε   ότι η συμμετοχή των ασθενών σε όλα τα κέντρα λήψεως αποφάσεων, μέσω των φορέων οι οποίοι τους εκπροσωπούν, σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης πολιτικών υγείας, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η οποία θα ωφελέσει τα μέγιστα στην εφαρμογή και προαγωγή ασθενοκεντρικών πολιτικών και γενικότερα του Συστήματος Υγείας. Ένα τέτοιο βήμα θα αποτελέσει και για το ίδιο το κράτος μια κίνηση ύψιστης σημασίας μέσα από την οποία θα διαφαίνεται η δημοκρατικότητα και η αντικειμενική του προσέγγιση, αφού θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη τους άμεσα εμπλεκόμενους και τους ασθενείς, δίνοντας τους ρόλο, φωνή και λόγο.

Επίσης θεωρούμε ότι μέσα από αυτό το σχέδιο δεν επιλύονται  χρονίζοντα προβλήματα στον τομέα της υγείας, γι’ αυτό και επιβάλλεται όπως το κράτος προχωρήσει σε άμεσες, ριζικές τομές και διαρθρωτικές αλλαγές στο χώρο της υγείας, αφού το κάθε λεπτό καθυστέρησης αντακλά αρνητικά στην ποιότητα ζωής του Κύπριου ασθενή, θέτοντας τη ζωή του ανά πάσα ώρα και στιγμή σε κίνδυνο. Το υφιστάμενο σύστημα υγείας είναι προφανές ότι δεν ικανοποιεί τις σημερινές αυξημένες ανάγκες και ως εκ τούτου, ο Κύπριος πολίτης ταλαιπωρείται καθημερινά, παλεύοντας για το δικαίωμα του στην υγεία.

«Να προωθηθούν άμεσα οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις!»

Η  ανάγκη άμεσης προώθησης και εφαρμογής των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που θα οδηγήσουν στην πραγματοποίση του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ) θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ. Παρόλα αυτά, όπως όλα καταδεικνύουν, για μια ακόμη φορά το ΓεΣΥ φαίνεται να έχει μπεί στην «κατάψυξη». Η συνεχής αναβολή του ΓεΣΥ επιβεβαιώνει τις οχι άνευ λόγου ανησυχίες της ΠΟΣΠΦ, αναφορικά με την εφαρμογή και υλοποίηση του. Ως Ομοσπονδία Ασθενών, έχοντας ως κύριο γνώμονα μας τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών, δηλώνουμε την αποφασιστικότητα μας να διεκδικήσουμε και να δράσουμε έτσι ώστε επιτέλους να παρθεί η πολιτική απόφαση για την εφαρμογή ενός νέου συστήματος υγείας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες του Κύπριου πολίτη και να του προσφέρει ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας.

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου