Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου 17.03.2016

Η ημέρα σταθμός για το κίνημα των ασθενών

Θεσμοθετείται ο ρόλος τους στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίστηκε από πολλούς ιστορική. Και αυτό γιατί η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) η οποία αγωνίζεται καθημερινά για την εκπροσώπηση των ασθενών, σήμερα κατάφερε χάρη στην εντατική δουλειά το ακατόρθωτο: Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας αποφάσισε ομόφωνα όπως προωθήσει προς έγκριση από την Ολομέλεια του Σώματος την πρόταση νόμου για συμμετοχή των ασθενών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων που αφορούν τον τομέα της υγείας, ένα αίτημα των οργανωμένων φορέων των ασθενών εδώ και πολλά χρόνια.

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια την κα Στέλλα Κυριακίδου, η οποία κατέθεσε την πρόταση νόμου καθώς και όλα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, οι οποίοι σύσσωμοι υποστήριξαν ένθερμα την πρόταση αυτή για υποχρεωτική διαβούλευση με τους ασθενείς και τη συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης των αποφάσεων για όλα τα θέματα που τους αφορούν. Βάση της πρότασης νόμου, από τούδε και στο εξής θα υπάρχει διαβούλευση με τους οργανωμένους ασθενείς σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και επιτροπές όπου αποφασίζονται θέματα που αφορούν τους ασθενείς.

Ο Υπουργός Υγείας, Γιώργος Παμπορίδης, αποτέλεσε καταλύτη αφού επικρότησε την προσπάθεια αυτή τονίζοντας ότι μέσα από αυτή την κίνηση η Κύπρος πλέον καθίσταται μια καθ’ όλα ευρωπαϊκή χώρα η οποία αφουγκράζεται τις ανάγκες και την άποψη των ιδίων των ασθενών. Διευκρίνισε μάλιστα ότι η Ομοσπονδία Ασθενών Κύπρου αντιμετωπίζεται από την πολιτεία ως εταίρος και όχι ως αντίπαλος. Μάλιστα ο Υπουργός εξήγησε ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας αποτελεί συμβολική κίνηση που αντανακλά την πρόθεση της κυβέρνησης καθώς και ένα καθοριστικό βήμα το οποίο θα υποβοηθήσει όλες τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που γίνονται.

H Ομοσπονδία Πασχόντων και Φίλων, προωθώντας πάντοτε την άποψη, ότι δεν μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις για τους ασθενείς, χωρίς τους ασθενείς, είναι πεπεισμένη ότι η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας θα αλλάξει τα μέχρι τώρα δεδομένα. Θα καταστήσει τη φωνή των ασθενών υπολογίσιμη δύναμη, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της υγείας στην Κύπρο.

Τέλος η ΠΟΣΦΠ τονίζει ότι δεσμεύεται να εκπροσωπεί επάξια τους ασθενείς και να τους εκπαιδεύει, ώστε η συμβολή τους στην παραγωγή πολιτικής και βελτίωση των υπηρεσιών υγείας να είναι εποικοδομητική με ανθρωποκεντρική προσέγγιση και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών.

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου