Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου 17/03/2017 Κοινωνική Συμμαχία

Η Κοινωνική Συμμαχία για την Εφαρμογή του ΓΕΣΥ ανησυχεί ιδιαίτερα για τις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις σε σχέση με το ΓΕΣΥ αφού αντί να επικεντρώνονται προ το γενικότερο συμφέρον της κοινωνίας, στόχο έχουν τον εκτροχιασμό της μεγάλης κοινωνικής μεταρρύθμισης του τομέα της υγείας και εξυπηρετούν μόνο τα επιμέρους συμφέροντα των διαφόρων οικονομικών ομάδων που δεν επιθυμούν την εφαρμογή του ΓΕΣΥ

Η εφαρμογή του ΓΕΣΥ είναι αδήριτη ανάγκη για τους εργαζόμενους και τη κοινωνία μας σήμερα που αντιμετωπίζουν σοβαρά και τεράστια προβλήματα όσον αφορά τη πρόσβαση τους σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Είναι απαράδεκτο αντί να τίθεται αυτό ως κριτήριο για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, να τίθενται ως κριτήριο η εξυπηρέτηση των ιδιωτικών συμφερόντων.

Με ευρεία κοινωνική συναίνεση από το 2001 έχει συμφωνηθεί και έχει ψηφιστεί το μονοασφαλιστικό σύστημα υγείας, που στηρίζεται στην αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης και στο οποίο ο κάθε πολίτης θα εισφέρει ανάλογα με τις δυνατότητες του και θα έχει ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας την ώρα που τις χρειάζεται και στην ποιότητα που τις χρειάζεται.

Πολλές αναλογιστικές και άλλες μελέτες έχουν τεκμηριώσει τη βιωσιμότητα και την αναγκαιότητα της εφαρμογής του ΓΕΣΥ. Με την τελευταία επικαιροποιημένη μελέτη της Mercer του 2013, που έχει υιοθετηθεί τόσο από την Κυβέρνηση όσο και από την ΤΡΟΙΚΑ, είχαν αρθεί και οι τελευταίες επιφυλάξεις σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα του ΓΕΣΥ όπως έχει συμφωνηθεί.

Όπως έχει ξεκαθαριστεί και από τον ΠτΔ στη κοινή μας συνάντηση το ΓΕΣΥ θα βασίζεται στην επικαιροποιημένη μελέτη Mercer και στη μορφή του μονοασφαλιστικού συστήματος με αναβάθμιση του ρόλου του ΟΑΥ

Οτιδήποτε εκτροχιάζει από αυτή τη πορεία θα μας βρει αντιμέτωπους.

Είναι απαίτηση μας να προχωρήσει χωρίς προσκόμματα και παλινδρομήσεις αυτή η διαδικασία επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι η υλοποίηση του ΓΕΣΥ είναι κοινωνικά αναγκαία και είναι και εφικτή.

Καλούμε τους πολιτικούς αρχηγούς να παραμείνουν σταθεροί και να εφαρμόσουν τις κοινές αποφάσεις για τα θέματα της υγείας που έχουν συμφωνήσει στις δύο συναντήσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και τα Κοινοβουλευτικά κόμματα να ψηφίσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση τα μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια με μοναδικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τις ανάγκες των ασθενών και των πολιτών.

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου