Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου 18 Απριλίου 2018 Μνημόνιο Συνεργασίας Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) υπεγράφη την Τρίτη, 17 Απριλίου 2018.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και ο Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής, Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης, και εκ μέρους της ΠΟΣΠΦ, ο Πρόεδρος κ. Μάριος Κουλούμας. Το Μνημόνιο προνοεί μεταξύ άλλων, την υποστήριξη από το Τμήμα Νομικής της Επιστημονικής Επιτροπής της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων, τη συμμετοχή́ και συνεργασία σε κοινά́ εθνικά́ και ευρωπαϊκά́ ερευνητικά́ και αναπτυξιακά́ προγράμματα, καθώς και την πρακτική άσκηση φοιτητών του Τμήματος Νομικής στην ΠΟΣΠΦ.

Κατά την τελετή της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, καλωσόρισε την αντιπροσωπεία της ΠΟΣΠΦ και ανέφερε ότι οι καλές σχέσεις μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων θεμελιώθηκαν με την απαρχή της συνεργασίας με την Ιατρική Σχολή. «Από μόνη της, η ίδρυση της Ιατρικής Σχολής ήταν η απάντηση σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των ασθενών», σημείωσε ο Πρύτανης.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΦ κ. Μάριος Κουλούμας εξέφρασε την ικανοποίηση του για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, επισημαίνοντας τη σημασία της βοήθειας και της στήριξης που λαμβάνει η Ομοσπονδία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. «Οι ασθενείς», ανέφερε ο κ. Κουλούμας, «δεν έχουν την εμπειρογνωμοσύνη των ακαδημαϊκών σε θέματα δικαιωμάτων των ασθενών, αλλά έχουν την εμπειρογνωμοσύνη του να ζει κάποιος με μια χρόνια πάθηση».

Παράλληλα, ο κ. Κουλούμας πρόσθεσε ότι, με την ενσωμάτωση της άποψης του ασθενούς, τα συστήματα υγείας γίνονται πιο βιώσιμα, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, ενώ μέσω της συνεργασίας με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου ανοίγονται νέοι ορίζοντες στο θέμα των δικαιωμάτων των ασθενών. «Παρά τις αντιστάσεις ενάντια στην επικείμενη αλλαγή στη Νομοθεσία, συμπορευόμενοι με το Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορούμε να καταφέρουμε να δώσουμε στους ασθενείς τις υπηρεσίες υγείας που δικαιούνται» τόνισε ο κ. Κουλούμας, αναφέροντας ότι με τη νέα Νομοθεσία θα υπάρχει ο θεσμός του συνηγόρου του ασθενούς, κάτι το οποίο αναμένεται να προσδώσει στα δικαιώματα των ασθενών εκτελεστικό χαρακτήρα και όχι απλά θεωρητικό.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής, Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης ευχαρίστησε την ΠΟΣΠΦ για τη συνεργασία, αφού, όπως ανέφερε, υπάρχει πρόσφορο έδαφος για δράσεις προς τη βελτίωση της εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών. Ο κ. Κωνσταντινίδης πρόσθεσε ότι ήδη υπάρχει ένας πυρήνας φοιτητών του Τμήματος Νομικής, οι οποίοι ασχολούνται με θέματα δικαιωμάτων των ασθενών και ανακουφιστικής φροντίδας-και οι οποίοι ήταν παρόντες στην τελετή υπογραφής. «Είναι πολύ σημαντική η δημιουργία κουλτούρας στην Κύπρο, ως προς τον τρόπο που αντιμετωπίζονται σοβαρά θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των ασθενών,» κατέληξε ο κ. Κωνσταντινίδης, χαιρετίζοντας παράλληλα την εφαρμογή του θεσμού του «συνηγόρου των ασθενών», στο πλαίσιο της επικείμενης αλλαγής στη Νομοθεσία.

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου