Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου 18/10/2016

Ποιος είπε ότι οι χρόνιες παθήσεις είναι αποτρεπτικός παράγοντας για εργασία; Δικαίωμα στην εργασία για όλους.

Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) εκφράζει δημοσίως την ικανοποίησή της για την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του σχεδίου εργοδότησης ατόμων με χρόνιες παθήσεις: Ένα σχέδιο το οποί θα αλλάξει θετικά τις ζωές πολλών ανθρώπων.

Το σχέδιο εργοδότησης ατόμων με χρόνιες παθήσεις αποτελεί μια πρωτοβουλία της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) και συγκεκριμένα του μέλους της: Παγκύπριου Συνδέσμου για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn. Χάρη στη στήριξη της Υπουργού Εργασίας, η οποία αναγνώρισε όλα τα θετικά που προκύπτουν μέσα από την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου, το σχέδιο αυτό αποτελεί πλέον πραγματικότητα.

Είναι γενικά παραδεκτό ότι τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, αποτελούν ευάλωτες ομάδες και γι’ αυτό αντιμετωπίζουν καθημερινά την προκατάληψη των συμπολιτών τους ενώ φέρουν το στίγμα του «ασθενούς». Τα άτομα με χρόνιες παθήσεις είναι αυτά που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση και την ανεργία.  Παρόλα αυτά, έχουν και αυτά όπως και όλοι μας δικαίωμα στην εργασία.

Μέσω του σχεδίου θα δοθεί η δυνατότητα στους χρόνιους πάσχοντες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία ως ισότιμα και παραγωγικά μέλη. Θα έχουν την ευκαιρία ακόμη να αποδείξουν ότι μπορούν να είναι εξίσου παραγωγικοί και να συνεισφέρουν στην κερδοφορία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Η ΠΟΣΠΦ καλεί όσα άτομα με χρόνιες παθήσεις πληρούν τα κριτήρια, να λάβουν μέρος στο σχέδιο αυτό, αποδεικνύοντας έτσι ότι οι χρόνιες παθήσεις δεν είναι αποτρεπτικός παράγοντας εργασίας.

Αναλυτική περιγραφή σχεδίου

Ονομασία Σχεδίου: Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ατόμων με χρόνιες παθήσεις (σε συνεργασία με την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων)

Το  σχέδιο αφορά την επιδότηση σε ποσοστό 75% του μισθολογικού κόστους και αποσκοπεί στην πρόσληψη νέων προσώπων με χρόνιες παθήσεις.

Προϋπολογισμός: 1,000,000 ευρώ

Επωφελούμενοι: 100 άτομα

Ανώτατο ποσό: 10,000 ευρώ

Ποσοστό Χρηματοδότησης: 75% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου

Περίοδος Εφαρμογής: Δώδεκα (12) μήνες απασχόληση

Ημερομηνία Προκήρυξης:  24/10/2016

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου