Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου: 20/8/2021: Ανακοίνωση Εκστρατείας ευαισθητοποίησης των πολιτών για την προστασία των ηλικιωμένων και υπερηλίκων από τον κορωνοϊό και τις επιπτώσεις του.

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και η ΟΣΑΚ, ανακοινώνουν την έναρξη κοινής εκστρατείας ευαισθητοποίησης των πολιτών η οποία έχει ως στόχο την προστασία των ηλικιωμένων και υπερηλίκων από τον κορωνοϊό και τις επιπτώσεις του.

Η εκστρατεία, εντάσσεται στο πλαίσιο της μεγάλης προσπάθειας που έχει αρχίσει η ΟΣΑΚ από τον περασμένο Απρίλιο σε συνεργασία  με το  Υπουργείο Υγείας με γενικό τίτλο «Είναι απλό», η οποία επεκτείνεται με ειδικό σύνθημα «γιατί έτσι είμαστε εμείς» και έχει ως στόχο την προστασία όλων των ηλικιωμένων ατόμων αλλά και  των ατόμων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου μέσα από την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κυπριακής κοινωνίας και οικογένειας.

Ταυτόχρονα, η ΟΣΑΚ με την ενεργό συμμετοχή τόσο του υπουργείου Υγείας όσο και του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, και σε συνεργασία με την ομάδα ειδικών της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, προχωρεί στην διενέργεια έρευνας σε όλες τις Κοινότητες της ελεύθερης Κύπρου με στόχο να καταγράψει, μέσω ερωτηματολογίων, τόσο την κατάσταση εμβολιασμού των ατόμων που κατοικούν στις εν λόγω περιοχές, όσο και τις ανάγκες τους, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί,  18 μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας στην Κύπρο.

Σκοπός της έρευνας, είναι να καταγραφούν τα δεδομένα στις Κοινότητες, σε πραγματικούς αριθμούς, για αυτό και η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων κατοίκων το πιο πάνω κοινοτήτων ηλικίας άνω των 60 ετών στην εκστρατεία και στην συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου, κρίνεται απαραίτητη.

Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας, αναμένεται ότι θα διαπιστωθούν οι λόγοι για τους οποίους άτομα μεγαλύτερης ηλικίας δεν έχουν ακόμα προχωρήσει σε εμβολιασμό αλλά και η πραγματική εικόνα σε ό,τι αφορά την διασπορά του κορωνοϊού εκτός αστικών κέντρων και μεγάλων Δήμων.

Περαιτέρω, αναμένεται ότι θα καταγραφούν και πιθανά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των Κοινοτήτων σε σχέση με την πρόσβαση τους σε υπηρεσίες υγείας αλλά και κοινωνικές υπηρεσίες φροντίδας καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας.

Η έρευνα θα αφορά άτομα, 60 ετών και άνω, προκειμένου να καλύψει μεγαλύτερο φάσμα πολιτών οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου σε περίπτωση μόλυνσης τους από τον ιό.

Αναμένεται επίσης,  ότι θα καταγραφούν και οι κοινωνικές τάσεις και στάσεις, γύρω από την πανδημία.

Φορέας υλοποίησης της έρευνας: ΟΣΑΚ  (Ομάδα ειδικών). Η έρευνα βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας και αναμένεται ότι τα αποτελέσματα θα είναι έτοιμα την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Η Ομάδα Ειδικών της ΟΣΑΚ, στη βάση των αποτελεσμάτων της έρευνας θα ετοιμάσει τις εισηγήσεις της προς τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές οι οποίες θα αναλάβουν την υλοποίηση πολιτικών που στόχο έχουν την ενίσχυση  και ενδυνάμωση των ηλικιωμένων ατόμων και γενικά των ανθρώπων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

«Σε αυτή την πανδημία δεν αφήνουμε πίσω κανένα…γιατί έτσι είμαστε εμείς. Είναι απλό»

 

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου