Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου 21/01/2018 Η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την ορθότητα και την ανάγκη για προώθηση της Αυτονόμησης

Τη λύπη της για την κατάσταση η οποία επικρατεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας καθώς και για τα άκρως απογοητευτικά ευρήματα του Γενικού Ελεγκτή, εκφράζει η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ. Η κατάσταση ανησυχεί ιδιαίτερα το κίνημα των ασθενών, αφού το νοσοκομείο της Λευκωσίας, το μεγαλύτερο και το μοναδικό τριτοβάθμιο νοσοκομείο του Κρατικού τομέα, θα έπρεπε να αποτελεί την κορωνίδα των παροχών υγείας στην Κύπρο.

Η έρευνα του Γενικού Ελεγκτή για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη αφού καταδεικνύει τα λάθη και τις ελλείψεις του συστήματος και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους με την αναγκαία  σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Θα πρέπει να αποτελέσει εργαλείο για διόρθωση των λαθών και των κενών, καθώς και για τη βελτίωση των διαδικασιών της παρακολούθησης και του ελέγχου προς όφελος των ασθενών

Πολλά σημεία της έκθεσης αποτελούν διαπιστώσεις της ΠΟΣΠΦ και διαχρονικά προβλήματα τα οποία η ΠΟΣΠΦ επεσήμανε και δημοσιοποίησε επανειλημμένα. Αυτός ήταν και είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ως ασθενείς έχουμε ταχθεί υπέρ της οικονομικής και διοικητικής  αυτονόμησης των νοσοκομείων, όπως αυτή έχει ψηφισθεί από την Ολομέλεια της Βουλής.

Θα πρέπει όλοι πλέον να εργαστούμε για την επιτυχία της αυτονόμησης, η οποία ήδη άρχισε μετά τον πρόσφατο διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου  του Αυτόνομου Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) και την πρώτη συνεδρία και θα συνεχίσει με τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή και των διευθυντικών ομάδων.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι μέσα από τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των νοσοκομείων θα υπάρχει χρηστή διοίκηση, παρακολούθηση, στενός έλεγχος και βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται προς όφελος του πολίτη.

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου