Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου 21/9/2021:Σημαντικό βήμα προόδου το εγχειρίδιο για ΤΑΕΠ αλλά…..

 

Την ικανοποίησή της εκφράζει η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) σχετικά με τη δημιουργία εγχειριδίου από τον  Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για τα ΤΑΕΠ όλων των κρατικών νοσηλευτηρίων.

Στο εν λόγω εγχειρίδιο καταγράφονται οι διαδικασίες οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων, τον τρόπο κατανομής των ασθενών, τις εξετάσεις και τα αποτελέσματα, με τρόπο κατά τον οποίων να μην παρατηρείται καθυστέρηση στους θαλάμους νοσηλείας κα.

 

Σίγουρα πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο θα επιλύσει αρκετά από τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται στα ΤΑΕΠ. Τονίζεται όμως ότι είναι πολύ σημαντικό όσα προνοούνται στο εγχειρίδιο να είναι εφαρμόσιμα για να βοηθήσουν στην ομαλή λειτουργία των τμημάτων. Προς τούτο απαιτείται η λήψη μέτρων, η εκπαίδευση των γιατρών αλλά και η ύπαρξη συστηματικού ελέγχου και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του ώστε να καταγραφούν τα οποιαδήποτε κενά και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.

Ταυτόχρονα ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ανάγκη εφαρμογής πολιτικής διαχείρισης των κλινών, διαφορετικά το πρόβλημα δεν πρόκειται να επιλυθεί στην ολότητά του. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο ανέδειξε αρκετές φορές  η ΟΣΑΚ και μάλιστα ήδη συνεργάτης της έχει παρουσιάσει και θέσει στη διάθεση του ΟΚΥπΥ μηχανογραφικό σύστημα/λογισμικό το οποίο προωθεί και προάγει τη σωστή και βέλτιστη διαχείριση των κλινών.

Επίσης τα πρωτόκολλα τα οποία περιέχονται στο εν λόγω εγχειρίδιο θα πρέπει να κοινοποιούνται και να είναι σε γνώση των ασθενών έτσι ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους.

Στόχος όλων παραμένει η αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας των ΤΑΕΠ και των υπηρεσιών τις οποίες προσφέρουν. Η ΟΣΑΚ εκφράζει την ελπίδα ότι μέσα από τέτοια μέτρα, θα επιλυθούν διαχρονικά προβλήματα και έτσι τα δημόσια νοσηλευτήρια θα πετύχουν την πολυπόθητη αναβάθμισή τους.

 

 

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου