Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου 22.02.2016

Προέχει η ζωή των ασθενών!!

Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) σέβεται το δικαίωμα των νοσηλευτών στην απεργία για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Ωστόσο, τονίζει ότι δεν πρόκειται να αφήσει κανέναν να συνεχίσει να θέτει τη ζωή των ασθενών σε κίνδυνο.

Η ΠΟΣΠΦ, η εκπρόσωπος σχεδόν όλων των οργανώσεων των ασθενών τονίζει ότι οι οποιεσδήποτε ενέργειες διεκδίκησης πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην πληρώσουν και πάλι οι ασθενείς το τίμημα σε ένα μάλιστα σύστημα υγείας που ήδη βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Υπογραμμίζει δε για μια ακόμη φορά ότι αυτό το οποίο προέχει είναι οι ανθρώπινες ζωές των συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε κίνδυνο και καλεί όλους να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Όλοι γνωρίζουμε τα αναρίθμητα προβλήματα τα οποία μαστίζουν τον τομέα της υγείας και για τα οποία καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να επιλυθούν. Επιβάλλεται όπως στηρίξουμε τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται για την επίλυσή τους. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα καθολικό, ασθενοκεντρικό γενικό σύστημα υγείας το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Κύπριου Πολίτη.

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου