Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου 22/11/2018 Η ΠΑΣΥΚΙ να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση για λήψη μέτρων

Άκρως απαράδεκτη χαρακτηρίζει η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) την απόφαση της ΠΑΣΥΚΙ για λήψη δυναμικών μέτρων, εξαιτίας της απόλυτα ορθής και ενδεδειγμένης απόφασης του Υπουργείου Υγείας να προχωρήσει στη δημιουργία Νευρολογικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Η απόφαση του Υπουργείου Υγείας βρίσκει απόλυτα σύμφωνη την ΠΟΣΠΦ, η οποία είχε επανειλημμένα εγείρει το θέμα αυτό και είχε απαιτήσει από τον Υπουργό Υγείας να προχωρήσει στη δημιουργία της κλινικής, προς όφελος πάντα των ασθενών.

Να σημειωθεί ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, το  Υπουργείο Υγείας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, συνδικαλιστικές οργανώσεις και ο ΠΙΣ έχουν συμφωνήσει με την απόφαση αυτή, εκτός από τους εκπροσώπους της ΠΑΣΥΚΙ.

Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι τα θέματα της υγείας δεν μπορούν να εξετάζονται με τον στενό συνδικαλιστικό φακό και δεν μπορούν τα οποιαδήποτε συνδικαλιστικά αιτήματα και εργασιακά «κεκτημένα» να τίθεται υπεράνω της υγείας και της ζωής σοβαρά πασχόντων συνανθρώπων μας.

Και στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να εστιάσουμε στα πολλαπλά οφέλη που θα προκύψουν από τη σύσταση της νευρολογικής κλινικής. Ένα από αυτά είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, αλλά και η συνεργασία με άλλα νοσηλευτήρια όπως αυτά της Λάρνακας και Λεμεσού. Εξάλλου η δημιουργία της πρώτης Νευρολογικής κλινικής σε κρατικό νοσηλευτήριο στην Κύπρο θα καλύψει ένα τεράστιο κενό στην περίθαλψη ασθενών με νευρολογικές παθήσεις στο ΓΝΛ τόσο, σε οξεία, όσο και σε χρόνια φάση. Θα βοηθήσει επίσης τα μέγιστα, δεδομένης της έλλειψης Μονάδας Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (ΑΕΕ).

Δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από την Πολιτεία να χάνονται ζωές ασθενών μόνο και μόνο επειδή κάποιοι συνδικαλιστές δεν κατανοούν ότι δεν μπορούν να αντιτίθενται σε κάθε βήμα προόδου αλλά και ότι δεν μπορούν να διεκδικούν κάτι το οποίο είναι ενάντια στο συμφέρον των ασθενών.

Η ΠΟΣΠΦ καλεί λοιπόν την πολιτεία όπως θέσει το συμφέρον των ασθενών υπεράνω των όποιων άλλων συμφερόντων και παραμείνει σταθερή στις αποφάσεις της, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει την κατακραυγή των ασθενών και την αντίδραση του οργανωμένου κινήματος των ασθενών.

Τέλος,  η ΠΟΣΠΦ καλεί την ΠΑΣΥΚΙ να αποσύρει άμεσα την απόφασή της για λήψη μέτρων και τονίζει ότι δεν θα ανεχθεί, για μια ακόμη φορά, εις το όνομα των δικαιωμάτων των ασθενών να δημιουργούνται συγκρούσεις και στο τέλος οι ασθενείς να συνεχίσουν να πληρώνουν τις συνέπειες των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων.

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου