Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου: 23 Ιουνίου 2023 – Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου Όχι Σωματείο Στο ΔΗΚΟ δε γνωρίζουν τους νόμους τους οποίους ψηφίζουν

Επειδή τόσο τις τελευταίες ημέρες όσο και στο παρελθόν, όσοι δεν συμφωνούν με τις θέσεις της ΟΣΑΚ οι οποίες αποκλειστικό στόχο έχουν την διασφάλιση των συμφερόντων των ασθενών και κανενός άλλου, λοιδορούν επί μονίμου βάσεως τους οργανωμένους ασθενείς, η Ομοσπονδία με την παρούσα ανακοίνωση παραθέτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες οι οποίες αποδεικνύουν το θεσμικό της ρόλο ως επίσημος εταίρος του κράτους.

Καλούμε ειδικά το Δημοκρατικό Κόμμα να μελετήσει την εν λόγω νομοθεσία διότι διαπιστώνουμε ότι ούτε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του τη γνωρίζει αλλά ούτε και κάποιοι βουλευτές του.

Καλούμε επίσης το ΔΗΚΟ να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για το κατά πόσον υιοθετεί τις επιθέσεις τις οποίες εξαπολύει συνεχώς ο βουλευτής του Ζαχαρίας Κουλίας εναντίον της Ομοσπονδίας και προβεβλημένων μελών της.

Νομοθεσία:

«1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε Θέματα που Αφορούν Ασθενείς Νόμος του 2016.

Υποχρεωτική διαβούλευση με την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων

Αρ. 3 (1) Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων καθιερώνεται ως κοινωνικός εταίρος του κράτους σε θέματα που αφορούν ασθενείς.

(2) Κάθε υπηρεσία η οποία πρόκειται να αποφασίσει για θέματα που αφορούν με οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα ομάδες ασθενών διαβουλεύεται προτού αποφασίσει σχετικά με την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), η υπηρεσία ζητά από την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων να υποδεικνύει τον εκπρόσωπο ή τους εκπροσώπους της σε κάθε περίπτωση».

Επειδή κάποιοι δεν ξέρουν καν τη βασική νομοθεσία, κρίνουμε σκόπιμο και είναι η πρώτη και τελευταία φορά που το πράττουμε και προχωράμε σε αυτή την ενέργεια, παραθέτουμε και αποσπάσματα από τις επίσημες πιστοποιήσεις της Ομοσπονδίας από το αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα λοιπόν με βεβαίωση του υπουργείου Εσωτερικών, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2022, «στις 27/9/2018, εκδόθηκε νέο πιστοποιητικό εγγραφής του Σωματείου από τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων Επαρχίας Λευκωσίας με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου». Η αλλαγή στην επωνυμία έγινε με έγκριση της ετήσιας καταστατικής γενικής συνέλευσης του Σωματείου στις 28/6/2017. Η αλλαγή στην επωνυμία, εγκρίθηκε από τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων Επαρχίας Λευκωσίας στις 27/9/2018 και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Σωματείων και Ιδρυμάτων».

Και για να κάνουμε ακόμα πιο σαφή τα δεδομένα, σε πιστοποιητικό που εκδόθηκε από τον αρμόδιο Έφορο στις 3 Μαΐου 2023, αναφέρεται: «δια του παρόντος πιστοποιείται ότι η γνωστοποίηση η οποία δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5132 και ημερ. 11/01/2019 για το Σωματείο με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου», με την παρούσα ακυρώνεται καθότι το Σωματείο μετατράπηκε σε Ομοσπονδία/Ένωση».

Δυστυχώς δεν μπορούμε να διευκολύνουμε κανένα καταγράφοντας σε μια ανακοίνωση τα όσα περιλαμβάνονται στο καταστατικό της ΟΣΑΚ. Ο κάθε πολίτης μπορεί να ανατρέξει στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας στο διαδίκτυο για να ενημερωθεί και για τα 37 μέλη μας αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη αυτά εκλέγουν την ηγεσία της ΟΣΑΚ. Αξίζει δε να αναφέρουμε ότι το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποτελείται από εκπροσώπους όλων των συνδέσμων ασθενών οι οποίοι είναι μέλη της ΟΣΑΚ. Ως εκ τούτου η αμφισβήτηση της Ομοσπονδίας συνιστά αμφισβήτηση του ρόλου όλων των συνδέσμων ασθενών.

Ελπίζουμε ότι με την παρούσα μακροσκελή ανακοίνωση έχουμε ενημερώσει εμείς το ΔΗΚΟ για τους νόμους του Κράτους και ιδιαίτερα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος διότι κατά τις σημερινές πρωινές του δηλώσεις, εξέφρασε άγνοια ακόμα και για το όνομα της ΟΣΑΚ.

Αναμένουμε από την ηγεσία του ΔΗΚΟ να τοποθετηθεί ξεκάθαρα και απολογούμαστε για το ύφος της συγκεκριμένης ανακοίνωσης στους βουλευτές, (πρώην και νυν) του κόμματος οι οποίοι διαχρονικά έχουν στηρίξει τους αγώνες της Ομοσπονδίας και έχουν σταθεί πιστοί υποστηρικτές των οργανωμένων ασθενών. Άλλωστε ο Βουλευτής Λευκωσίας και μέλος της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης, διαχώρισε χθες δημόσια τη θέση του από τις τοποθετήσεις συναδέλφων του στο ΔΗΚΟ.

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου