Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου 25/08/2018 Η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή καταδεικνύει την ανάγκη για πλήρη αναδιάρθρωση του Υπουργείου Υγείας

Τη λύπη της εκφράζει η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) σχετικά με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης φαίνεται ότι το Υπουργείο Υγείας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα που αφορούν κυρίως τις διαδικασίες και την προώθηση της δημόσιας υγείας, κάτι το οποίο ανησυχεί και προβληματίζει ιδιαίτερα το κίνημα των ασθενών. Οι οργανωμένοι ασθενείς θεωρούν ιδιαίτερα χρήσιμη την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή η οποία θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Πολλά από τα θέματα που αναφέρονται στην έκθεση αποτελούν χρονίζοντα προβλήματα και στρεβλώσεις, πράγμα το οποίο αναδεικνύει την αδυναμία των εκάστοτε διοικήσεων του Υπουργείου να αναδιοργανώσουν τις υπηρεσίες του Υπουργείου και να τα επιλύσουν.

Εξάλλου λόγω αυτής της αδυναμίας και των προβλημάτων, η πολιτεία έχει αποφασίσει να ιδρύσει τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) για να εφαρμόσει την αυτονόμηση και να διοικεί τα κρατικά νοσηλευτήρια.

Με την ανάληψη της Διοίκησης των κρατικών νοσοκομείων από τον ΟΚΥπΥ την 1/1/2019, το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να προχωρήσει σε πλήρη αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό. Έτσι  θα αναλάβει το ρόλο και την αποστολή που του αναλογεί. Δηλ. την προώθηση και προστασία της Δημόσιας Υγείας, την προώθηση της πρόληψης, τη διασφάλιση καθολικής και ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας καθώς και την εποπτεία και έλεγχο των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας.

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου