Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου 28/09/18 Οι οργανωμένοι ασθενείς κατά της ισοπέδωσης των δημοσίων νοσηλευτηρίων

Αναφορικά με τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή με θέμα τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν εξαιτίας της υποστελέχωσης της νεφρολογικής κλινικής και του τμήματος αιμοκάθαρσης του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) εκφράζει την απογοήτευσή της για την αρνητική τροπή της συζήτησης και τα όσα έχουν λεχθεί για κατάρρευση των δημοσίων νοσηλευτηρίων.

Είναι γνωστά τα διαχρονικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα κρατικά νοσηλευτήρια καθώς επίσης η έλλειψη σωστού προγραμματισμού, διοίκησης και ανάπτυξης. Εμείς οι ασθενείς ζούμε καθημερινά τα κενά και τις ελλείψεις του συστήματος, όμως ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που γίνονται για μείωση της ταλαιπωρίας και βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρονται στους  ασθενείς. Εξ’ άλλου γι’ αυτό ακριβώς το λόγο αποφασίστηκε η μετακίνηση της διοίκησης των κρατικών νοσοκομείων στον Αυτόνομο Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), ο οποίος θα έχει ευελιξία και πλήρη δικαιοδοσία, καθώς θα στελεχώνεται από επαγγελματίες με εμπειρία στη διοίκηση τέτοιων νοσηλευτηρίων.

Ας γίνει αντιληπτό ότι είναι άκαιρο και επιζήμιο να μηδενίζεται το έργο που επιτελείται στα δημόσια νοσηλευτήρια. Θα πρέπει όλοι να στηρίξουν τη μεταρρύθμιση, μέσα από την οποία θα επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός, η αναβάθμισή τους, καθώς και η διοικητική, οικονομική και επιστημονική αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Μέσα από την αυτονόμηση η οποία θα έχει διάρκεια πέντε χρόνων, όπως προνοείται από την σχετική νομοθεσία, θα εφαρμοστούν σύγχρονες μέθοδοι διοίκησης και προγραμματισμού και είναι σίγουρο ότι θα απαιτηθεί να γίνουν επενδύσεις για να μπορέσουν τα κρατικά νοσοκομεία να επιτελέσουν το ρόλο τους μέσα στο νέο σύστημα υγείας. Αναμένουμε τα δημόσια νοσηλευτήρια να καταστούν σύγχρονα, ανταγωνιστικά και ικανά να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των Κύπριων πολιτών, αποτελώντας τον πυλώνα πάνω στον οποίο θα κτιστεί το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ).

Οι απόψεις που ακούγονται ότι η αυτονόμηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του ΓεΣΥ θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Τέτοιες προσεγγίσεις, ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση, μπορούν να ερμηνευθούν ως δράσεις εναντίον του ΓεΣΥ και της έναρξης της απαραίτητης μεταρρύθμισης στον τομέα της Υγείας.

Τέλος, πρέπει να διευκρινιστεί προς τους πολίτες ότι η αυτονόμηση δεν αποτελεί προϋπόθεση εφαρμογής του ΓεΣΥ, αλλά είναι μια παράλληλη διαδικασία με το ΓεΣΥ, όπως προνοούν οι σχετικές νομοθεσίες που έχουν ψηφιστεί ομόφωνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ορίζοντα το 2024. Προτιμούσαμε να είχε γίνει ήδη, όμως η καθυστέρηση δεν καθιστά αδύνατη την εφαρμογή του ΓεΣΥ. Η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες είναι μονόδρομος και οποιεσδήποτε δράσεις εναντίον δεν θα γίνουν ανεκτές από τους ασθενείς.

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου