Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου 29/08/2016 Μνημόνιο συνεργασίας

Μνημόνιο συνεργασίας Πανεπιστημίου Κύπρου-Υπουργείου Υγείας

Παράθυρο ελπίδας

Παράθυρο ελπίδας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας αλλά και την προώθηση της ποιότητας και της αριστείας, αποτελεί η πρόσφατη υπογραφή του  μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Υπουργείου Υγείας για τη μετατροπή των κρατικών νοσοκομείων σε πανεπιστημιακά.

Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) χαιρετίζει την υπογραφή του μνημονίου και υπογραμμίζει τη σημαίνουσα σημασία του για τους ασθενείς, αφού μέσα από την εφαρμογή του προκύπτει η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και προώθηση της έρευνας και της εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων ιατρικής φροντίδας.

Συγκεκριμένα το μνημόνιο εξασφαλίζει την κλινική άσκηση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, δίνοντας τους την ευκαιρία να αποκτήσουν την απαιτούμενη ιατρική εκπαίδευση και κατάρτιση. Με την εφαρμογή του, θα ενδυναμωθεί μεταξύ άλλων, η συνεργασία των ακαδημαϊκών ιατρών με τους συναδέλφους τους στα δημόσια νοσηλευτήρια, κάτι το οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στην καλύτερη ιατρική περίθαλψη στην Κύπρο.

Αναμφίβολα η συνεργασία αυτή θα βελτιώσει πάνω από όλα την εκπαίδευση των φοιτητών της ιατρικής αλλά και θα συμβάλει στην αναβάθμιση του ρόλου των κρατικών νοσηλευτηρίων τα οποία θα μετεξελιχθούν σε χώρους έρευνας και αξιοποίησης δεδομένων στην καθημερινή πρακτική.

Τέλος, η ΠΟΣΠΦ συγχαίρει τον Υπουργό της Υγείας και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου για την υπογραφή του μνημονίου και εύχεται αυτή η συμφωνία να αποτελέσει την απαρχή άλλων τέτοιων πρωτοβουλιών.

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου