Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου 29/10/2018 Οι οργανωμένοι ασθενείς ένθερμοι υποστηρικτές της δημιουργίας Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής

Εξαιρετικό βήμα προόδου για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα αποτελέσει η δημιουργία Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Γι’ αυτό και η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) στηρίζει ένθερμα την πρόθεση του Υπουργείου Υγείας για τη δημιουργία της, με προϊστάμενο τον Καθηγητή Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει τρομερό κενό στο θέμα αυτό, με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να ταλαιπωρούνται και να μην μπορούν να απολαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες σε άλλες χώρες θεωρούνται δεδομένες. Η ΠΟΣΠΦ υπογραμμίζει τη σημαίνουσα σημασία μιας τέτοιας κλινικής για τους ασθενείς, αφού θα συμβάλει τα μέγιστα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, θα καλύψει ένα τεράστιο κενό στην περίθαλψη ασθενών με νευρολογικές παθήσεις και θα αποδείξει ότι η Κύπρος εξελίσσεται στον τομέα της υγείας και καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών της.

Τέλος, η ΠΟΣΠΦ, δηλώνει την απόλυτη στήριξή της και καλεί τον Υπουργό Υγείας όπως προχωρήσει άμεσα στη δημιουργία της πανεπιστημιακής νευρολογικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας προς όφελος των ασθενών.

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου