Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου: 6 Σεπτεμβρίου 2022 Λειτουργία προγράμματος απογευματινής εργασίας στα Δημόσια Νοσηλευτήρια Ένα μεγάλο βήμα προόδ

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζει το οργανωμένο κίνημα των ασθενών την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος απογευματινής εργασίας στα δημόσια νοσηλευτήρια, βάσει του οποίου τα εξωτερικά ιατρεία θα λειτουργούν μέχρι τις 18:30 καθώς επίσης τα χειρουργεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των ασθενών.

Η λειτουργία των δημοσίων νοσηλευτηρίων κατά τις απογευματινές ώρες αποτελούσε επιτακτικό αίτημα της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου το οποίο επιτέλους υλοποιείται προς όφελος των ασθενών. Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη και βήμα προόδου καθώς μέσω του προγράμματος αναμένεται η μείωση των λιστών αναμονής και η ενίσχυση της προσβασιμότητας των ασθενών στις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει ο ΟΚΥπΥ, και συνεπώς τα δημόσια νοσηλευτήρια θα μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των ασθενών.

Παράλληλα πρέπει να τονιστεί ότι το πρόγραμμα απογευματινής εργασίας αφορά μερικώς τα εξωτερικά ιατρεία ειδικοτήτων και κάποια χειρουργεία. Ως εκ τούτου επιβάλλεται η διεύρυνση και ενίσχυση του προγράμματος απογευματινής εργασίας, μέσω της πλήρης λειτουργίας  όλων των υπηρεσιών των δημοσίων νοσηλευτηρίων κατά τις απογευματινές ώρες, δίνοντας περαιτέρω επιλογές στους δικαιούχους και βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας μέσω του ΓεΣΥ.

Τέλος τονίζεται ότι η ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και πρόοδο των δημοσίων νοσηλευτηρίων και η ΟΣΑΚ αναμένει την υλοποίηση σημαντικών τομών οι οποίες θα συμβάλουν στη βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων νοσηλευτηρίων έτσι που να εξυπηρετούν τα βέλτιστα τους ίδιους τους ασθενείς και τις ανάγκες τους.

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου