Δελτία Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14-11-19 Θετική εξέλιξη η ένταξη της ιατρικής σχολής ΠΚ στο ΓεΣΥ

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) χαιρετίζει με μεγάλη ικανοποίηση την ένταξη του ακαδημαϊκού προσωπικού της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο ΓεΣΥ, μέσω του ΟΚΥπΥ. παρέχοντας τις υπηρεσίες του στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, αφού θα καλυφθούν τα κενά τα οποία υπάρχουν, θα αυξηθούν οι επιλογές και θα βελτιωθεί η πρόσβαση των ασθενών, καθώς επίσης και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Eξάλλου, οι πανεπιστημιακές κλινικές αποτελούν σημαντικό εργαλείο για αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας σε κάθε χώρα.

Ταυτόχρονα η ΟΣΑΚ επαναλαμβάνει τη θέση της ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας πρέπει να λειτουργήσουν παράλληλα πανεπιστημιακές κλινικές. Αναμφίβολα, με αυτό τον τρόπο θα προωθηθεί ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του ρόλου των δημοσίων νοσηλευτηρίων τα οποία θα μετεξελιχθούν σε χώρους έρευνας, εκπαίδευσης και αξιοποίησης δεδομένων στην καθημερινή πρακτική.

Τέλος, η ΟΣΑΚ υπογραμμίζει την αναγκαιότητα προώθησης της νομοθεσίας η οποία προνοεί τη ρύθμιση της λειτουργίας των πανεπιστημιακών κλινικών στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή για την τελική ψήφιση και εφαρμογή της.

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου