Δελτία Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2/12/2020 Ένταξη ΑΕΥ( Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας ) Ακόμη ένας ιστορικός σταθμός στην πορεία εφαρμογής του ΓεΣΥ

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) εκφράζει δημόσια την ικανοποίησή της για την επέκταση των υπηρεσιών του ΓεΣΥ. Η ένταξη από 1η  Δεκεμβρίου των Άλλων Επαγγελματιών Υγείας (φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κλινικοί διαιτολόγοι, κλινικοί ψυχολόγοι, οδοντίατροι, νοσηλευτές και μαίες) αποτελεί ένα ακόμη πολύ σημαντικό βήμα, αφού πλέον οι πολίτες θα έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στις πολύ σημαντικές υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν και οι οποίες αποτελούν σημαντικό κομμάτι της θεραπείας τους.

Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες των ασθενών για συμπληρωματικές θεραπείες είναι αναμενόμενο ότι θα παρουσιαστούν προβλήματα, παραλείψεις και αδυναμίες τα οποία με καλή πίστη και διάλογο αναμένεται να ξεπεραστούν. Ως εκ τούτου θα πρέπει να δοθεί η απαραίτητη πίστωση χρόνου μέχρι το σύστημα να βελτιστοποιηθεί και να προσφέρει προς τον κάθε πολίτη ποιοτικές και επαρκείς υπηρεσίες υγείας.

Μεταξύ άλλων, θέση του οργανωμένου κινήματος των ασθενών είναι ότι θα πρέπει να διατεθεί ένας σωστός προϋπολογισμός ώστε να καλύπτονται σε πρώτο στάδιο οι βασικές ανάγκες χρόνιων πασχόντων και η περεταίρω μελέτη και βελτίωση της πρόσβασης και προσφορά υπηρεσιών προς τους χρόνιους ασθενείς.

Ταυτόχρονα οι υπηρεσίες οι οποίες θα προσφέρονται από τους ΑΕΥ θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από εξειδίκευση και σωστή αμοιβή των ΑΕΥ για σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εξίσου σημαντικός είναι ο καθορισμός ποιοτικών δεικτών και εφαρμογή πρωτοκόλλων σε σχέση με τις παραπομπές προς τους ΑΕΥ, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές καταχρήσεις οι οποίες ίσως στερήσουν από τους χρόνιους ασθενείς υπηρεσίες τις οποίες έχουν πραγματικά ανάγκη.

Με την ευκαιρία αυτή, το οργανωμένο κίνημα των ασθενών ευχαριστεί όλους τους ΑΕΥ οι οποίοι έχουν ενταχθεί και αγκαλιάσει το ΓεΣΥ, αλλά και όσους προτίθενται να το πράξουν και τους διαβεβαιώνει ότι θα συνεργαστεί για τη βελτίωση του συστήματος και κατ’ επέκταση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτικές και επαρκείς υπηρεσίες υγείας.

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου