Κυπριακός Σύνδεσμος Φίλων και Ατόμων με όγκους εγκεφάλου

Στοιχεία Οργάνωσης μέλους της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων

Όνομα Οργάνωσης Σύνδεσμος Φίλων και ατόμων με όγκους εγκεφάλου
 

 

 

 

 

Διεύθυνση/Στοιχεία Επικοινωνίας

 

 

 

 

Οδός και αριθμός

Αγίου Δαμιανού 4Β Αρχάγγελος

Κώδικας, Επαρχία :Λευκωσία 2054
Τηλέφωνα/ Φαξ
Email

masolomou@hotmail.com

Website
 

 

 

Στόχοι Οργάνωσης

 

1)Επιδιώκουμε να πετύχουμε για τους ασθενείς μας και τις οικογένειες τους μια ευρύτερη αναγνώριση των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σχετικά με την ασθένεια τους. Επιδιώκουμε την ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού, την οργάνωση σεμιναρίων και γενικά την ανάληψη δράσεων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ασθενείς με όγκους εγκεφάλου.

2)Υποστηρίζουμε τις κινήσεις που γίνονται εντός και εκτός Κύπρου προς μια ευρύτερη συνεργασία μεταξύ των ομάδων υποστήριξης υπεράσπισής και πληροφόρησης κατά του όγκου εγκεφάλου και σπάνιων νοσημάτων.

3)Έχουμε δεσμευτεί να εργασθούμε και να προωθήσουμε αυτούς τους στόχους σε συνεργασία με οργανώσεις και άτομα που ασχολούνται με το θέμα αυτό, συμπεριλαμβανομένου των σχετικών κυβερνητικών τμημάτων, αλλά και ιδιωτικών ιατρών, των οργανισμών που προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες, των φαρμακοβιομηχανιών ,των οργανώσεων κατά του καρκίνου, των νοσοκομειακών ιατρών. δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, των ερευνητικών κέντρων κι άλλων οργανισμών προάσπισης των δικαιωμάτων των ασθενών.

4)Στοχεύομε να προσφέρουμε την ενθάρρυνση και την ελπίδα σε κάθε ασθενή με όγκο εγκεφάλου στην Κύπρο αλλά και σε εκείνους που ανήκουν στη διεθνή κοινότητα, έτσι που κανένα άτομο με όγκο εγκεφάλου να μην αισθάνεται απομονωμένο και ξεχασμένο.

Έναυσμα για την ίδρυση του Κυπριακού συνδέσμου για Όγκους Εγκεφάλου είναι η διάνοιξη διόδων ελπίδας η δημιουργία γεφυρών επικοινωνίας με προηγμένα κέντρα ερευνών επι του συγκεκριμένοι θέματος και η ευαισθητοποίηση του κόσμου για το πρόβλημα αυτό.

 

Προγράμματα και Υπηρεσίες

 

 

 

Κυριότερα προβλήματα

 

 

Κυριότερες Ετήσιες Εκδηλώσεις

1)Ημερίδα με θέμα ,       ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ-ΜΥΝΗΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΟΓΚΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 2011

2)Ημερίδα με Θέμα         Εμβόλιο κατά του όγκου εγκεφάλου ανοσολογική θεραπεία κλινικές δοκιμες.2012

3)Πορεία στη βουλή για κατάθεση αιτήματος δημιουργίας τράπεζας φύλαξης ιστών όγκων εγκεφάλου καθώς και εξέταση γενοτύπου για καλύτερη επιλογή θεραπείας.

4)Επίδειξη μόδας στο ξενοδοχείο Χίλτον κάτω από την αιγίδα της Κας Αναστασιάδου .

Ενδιάμεσα αυτών πολλά απογευματινά τσάγια και καφέδες για ενίσχυση του ταμείου μας.

 

Συμμετοχή σε Εθνικές, Ευρωπαϊκές, Παγκόσμιες, Οργανώσεις και Φόρουμ.

 

 

Έχουμε λάβει μέρος φέτος κατόπιν πρόσκλησης στο παγκόσμιο συνέδριο του διεθνή συνδέσμου για όγκους εγκεφάλου στο οποίο είμαστε μέλη και λειτουργούμε κάτω από την ομπρελά του. Το συνέδριο έγινε στην Ισπανία και η παρουσία μας είχε μεγάλη επιτυχία. Τους έχουμε καλέσει να πραγματοποιήσουν το επόμενο τους συνέδριο στη Κύπρο και μας είπαν ότι θα το σκεφτούν σοβαρά.
Αριθμός Μελών της Οργάνωσης
 

 

 

Αξιωματούχοι Οργάνωσης

 

 

Πρόεδρος: Μαρία Σολωμού
Γενικός Γραμματέας

Μαρία Αδάμου

Ταμίας: Μαρία Κυριάκου
Αριθμός Μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Μαρία Σολωμού πρόεδρος

Καρολίνα Στυλιανού αντιπρόεδρος

Μαρία Αδάμου Γραμματέας

Μαρία Κυριακού ταμίας

Δρ Ολυμπία Κυριακίδου Ιερωνυμίδου μέλος

Δρ Μάρω Σωτήριου μέλος

Μαρία Μιτή μέλος

Γιώργος Μιτής μέλος.

Άντρη Οδυσσέως    μέλος

 

 

 

Αριθμός Προσωπικού

 

0
 

Γενικός Διευθυντής

 

Εκπρόσωποι Οργάνωσης στην Π.Ο.Σ.Π.Φ.

 

1ος Εκπρόσωπος

 

όνομα

Μαρία Σολωμού

Διεύθυνση

 Αγίου Δαμιανού 4Β Αρχάγγελος Λευκωσία 2054

Τηλ/ Φαξ

9958123

Email

masolomou@hotmail.com

 

2ος  Εκπρόσωπος

 

όνομα
Διεύθυνση
Τηλ/ Φαξ
email