Ανακοινώσεις, Νέα

Μηνιαία Στατιστικά Δεδομένα Παρατηρητηρίου 0ΣΑΚ_ Μάïος 2024

Για τον Μάïο η ΟΣΑΚ δέχτηκε συνολικά 38 παράπονα.                                                                                                                      

Τα περισσότερα παράπονα τον περασμένο μήνα σχετίζονταν με θέματα πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας και το κόστος για λήψη υπηρεσιών ή φαρμάκων εκτός ΓεΣΥ, καθώς και παράπονα που σχετίζονται με την επιδοματική πολιτική του κράτους για τους χρόνιους ασθενείς.

Κάποια από τα παράπονα που λάβαμε τον περασμένο μήνα αφορούσαν την δυσκολία διευθέτησης ραντεβού με ειδικούς γιατρούς του ΓεΣΥ (είτε αυτό αφορούσε δυσκολία στην επικοινωνία με τον ΕΙ ή λίστες αναμονής), τις χρονοβόρες διαδικασίες για έγκριση αιτημάτων για πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα ή σε αναλώσιμα για διενέργεια ιατρικής πράξης, την ανάγκη ένταξης ορισμένων φαρμάκων, αναλωσίμων και ΜΗΣΥΦΑ στο ΓεΣΥ και χρεώσεις για υπηρεσίες εκτός ΓεΣΥ.

Αρκετά παράπονα/ ερωτήματα λήφθηκαν σχετικά με επιδόματα και συντάξεις που δικαιούνται χρόνιοι ασθενείς καθώς και παράπονα για τα πρωτόκολλα που ισχύουν για την χορήγηση κάποιων φαρμάκων. Επίσης, αριθμός παραπόνων αφορούσε θέματα ιατρικής αμέλειας και συμπεριφοράς και εξυπηρέτησης σε νοσηλευτήρια.

Τέλος, έχουμε δεχτεί παράπονα και αναφορές για το θέμα της κάλυψης εξόδων για παραπομπή ασθενών στο εξωτερικό για θεραπεία.

Παραθέτουμε τα στατιστικά δεδομένα που έχουν εξαχθεί αν κατηγορία για το μήνα Μάïο:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ

ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

 

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου