Ανακοινώσεις, Νέα

Μηνιαία Στατιστικά Δεδομένα Παρατηρητηρίου 0ΣΑΚ_ Ιούνιος 2024

Για τον Ιούνιο το Παρατηρητήριο της ΟΣΑΚ δέχτηκε συνολικά 27 παράπονα.    

Τα περισσότερα παράπονα αυτό το μήνα σχετίζονταν με φάρμακα θα θεραπείες, θέματα πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας και θέματα συμπεριφοράς και εξυπηρέτησης από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Κάποια από τα παράπονα που λάβαμε τον περασμένο μήνα αφορούσαν καταγγελίες για τις συνθήκες νοσηλείας ασθενών σε νοσηλευτήρια, παράπονα για κέντρα αποκατάστασης και το ψηλό κόστος που αναγκάζονται να καταβάλουν ηλικιωμένοι ασθενείς στις περιπτώσεις που θα πρέπει να νοσηλευτούν σε κέντρα αποκατάστασης εκτός ΓεΣΥ.

Αρκετά παράπονα αφορούσαν φάρμακα και ειδικά σκευάσματα που δεν είναι ενταγμένα στο ΓεΣΥ και το ύψος της συνεισφοράς άλλων.

Παραθέτουμε τα στατιστικά δεδομένα που έχουν εξαχθεί αν κατηγορία για το μήνα Ιούνιο:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ

ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου