Ανακοινώσεις, Νέα

Μηνιαία Στατιστικά Δεδομένα Παρατηρητηρίου 0ΣΑΚ_ Απρίλιος 2024

Για τον Απρίλιο η ΟΣΑΚ δέχτηκε συνολικά 61 παράπονα.

Τα περισσότερα παράπονα σχετίζονταν με θέματα πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας και θέματα συμπεριφοράς και εξυπηρέτησης των ασθενών από γιατρούς και νοσηλευτήρια εντός και εκτός ΓεΣΥ.

Κάποια από αυτά περιλαμβάνουν, την υποστελέχωση σε νοσηλευτές σε κάποια τμήματα των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων, ελλείψεις ορισμένων ειδικοτήτων ιατρών εντός ΓεΣΥ, στους οποίους απευθύνονται οι ασθενείς και δεν βρίσκουν ραντεβού, καθυστερήσεις στα ΤΑΕΠ νοσηλευτηρίων του ΓεΣΥ και παράπονα για τα κέντρα αποκατάστασης εντός ΓεΣΥ.

Αρκετά παράπονα λήφθηκα από διαβητικούς για συγκεκριμένο ενέσιμο σκεύασμα που αναγκάζονται να αγοράζουν ιδιωτικά γιατί δεν είναι διαθέσιμο στο ΓεΣΥ, και παράπονα για χρεώσεις φαρμάκων και υπερχρεώσεις για υπηρεσίες, όπως είναι η έκδοση ενός ιατρικού πιστοποιητικό ή για επίσκεψη σε ειδικούς γιατρούς ή άλλους επαγγελματίες υγείας εκτός ΓεΣΥ.

Εξακολουθούμε να λαμβάνουμε παράπονα από ασθενείς για την συμπεριφορά και την εξυπηρέτηση που λαμβάνουν από προσωπικούς και ειδικούς γιατρούς. Από την άλλη πλευρά, έχουμε λάβει και αριθμό παραπόνων από γιατρούς (προσωπικούς και ειδικούς) για την πίεση που δέχονται από ασθενείς για να ικανοποιήσουν αδικαιολόγητα (κατ’ αυτούς) αιτήματα, κυρίως για έκδοση παραπεμπτικών και διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων.

Παραθέτουμε τα στατιστικά δεδομένα που έχουν εξαχθεί αν κατηγορία για το μήνα Απρίλιο:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ

ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου