Ανακοινώσεις, Νέα

Μηνιαία Στατιστικά Δεδομένα_ Μάρτιος 2024

Για το μήνα Μάρτιο η ΟΣΑΚ δέχτηκε συνολικά 42 παράπονα.

Τα περισσότερα παράπονα σχετίζονταν με θέματα πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας και θέματα συμπεριφοράς και εξυπηρέτησης των ασθενών από γιατρούς και νοσηλευτήρια εντός και εκτός ΓεΣΥ.

Κάποια από αυτά περιλαμβάνουν, αυξήσεις στην συνεισφορά ορισμένων φαρμάκων, τη μη συμπερίληψη φαρμακευτικών σκευασμάτων στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων του ΓεΣΥ, και τη μη συμπερίληψη μη συνταγοραφούμενων σκευασμάτων (ΜΣΦ) όπως αλοιφές και συμπληρώματα σε χρόνιους ασθενείς.

Ένα επίσης σημαντικό παράπονο που δεχόμαστε αφορά το ψηλό κόστος όταν χρειάζεται κάποιος ασθενής (κυρίως ηλικιωμένοι) να ενταχθεί σε Κέντρο Αποκατάστασης όταν δεν εμπίπτει στις περιορισμένες κατηγορίες που αποζημιώνονται απο το ΓεΣΥ.

Παράπονα έχουν ληφθεί επίσης για την εξυπηρέτηση στα νοσοκομειακά φαρμακεία, για μειωμένο αριθμό νοσηλευτών σε συγκεκριμένα τμήματα νοσηλευτηρίων, χρεώσεις για υπηρεσίες απο γιατρούς τις οποίες δεν παρείχαν και προβλήματα στην επικοινωνία και εξυπηρέτηση με προσωπικούς αλλά και ειδικούς γιατρούς. Αξίζει να σημειώσουμε όμως, πως έχουμε παρατηρήσει ότι και οι πολίτες αρκετές φορές δεν είναι ενημερωμένοι για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, με αποτέλεσμα να έχουν απαιτήσεις από τους γιατρούς που δεν δικαιολογούνται στο πλαίσιο του συστήματος. Για αυτό το λόγο γίνεται προσπάθεια από την ΟΣΑΚ για ενημέρωση των ασθενών όχι μόνο για τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις τους.

Παραθέτουμε τα στατιστικά δεδομένα που έχουν εξαχθεί αν κατηγορία για τον μήνα Μάρτιο:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ

ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΥΛΟ

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου