Δελτία Τύπου, Νέα

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία Παρατηρητηρίου Δικαιωμάτων Ασθενών_ Οκτώβριος 2023

Το Παρατηρητήριο της ΟΣΑΚ για το μήνα Οκτώβριο δέχτηκε συνολικά 53 παράπονα.

Τα περισσότερα παράπονα αφορούσαν φάρμακα και θεραπείες. Θεραπείες οι οποίες δεν αποζημιώνονται απο τον ΟΑΥ, παράπονα για φάρμακα που δεν είναι ενταγμένα στο ΓεΣΥ, ελλείψεις φαρμάκων, παράπονα για αλλαγή πρωτοκόλλου απο τον ΟΑΥ για φάρμακο που χορηγείται σε καρδιοπαθείς ασθενείς και παράπονα για μη ένταξη ΜΣΦ στον κατάλογο Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων για συγκεκριμένες διαγνώσεις.

Σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες παραπόνων, τα παράπονα αφορούσαν συμπεριφορά γιατρών σε ιατροσυμβούλια, παράπονα για γυναικολόγο που συνέστησε αχρείαστη (όπως φάνηκε εκ των υστέρων) χειρουργική επέμβαση σε ασθενή, παράπονα για δυσκολία σε πρόσβαση σε ειδικούς γιατρούς του ΓεΣΥ (όπως για παράδειγμα η έλλειψη παιδοενδοκρινολόγων) και αυξήσεις στις τιμές φαρμάκων.

Δεχτήκαμε ερωτήματα για το κατά πόσο υπάρχουν πρόνοιες του κράτους όσο αφορά επιδόματα ή παροχές σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών όπως ΑμεΑ, ασθενείς με άνοια ή ψυχική αναπηρία. Παράπονα καταγράφηκαν σε σχέση με την μη έγκαιρη διευθέτηση ραντεβού απο ειδικούς γιατρούς εντός ΓεΣΥ και για την μη ύπαρξη απογευματινών ραντεβού για συγκεκριμένους γιατρούς σε νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ. Συνεχίζονται τα παράπονα για Προσωπικούς Ιατρούς όσο αφορά χρεώσεις ως επίσκεψη, τηλεφωνικής ανανέωσης συνταγής, καθώς και ότι υπάρχουν ακόμα περιορισμοί σε νοσηλευτήρια και ιατρεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που δεν επιτρέπουν να υπάρχει συνοδός του ασθενή σε ραντεβού ή σε προγραμματισμένη ιατρική πράξη.

Αυξημένες ήταν αυτό το μήνα οι αναφορές απο ασθενείς που χρειάζονται οικονομική στήριξη λόγω των εξόδων που δεν καλύπτονται απο το ΓεΣΥ για θεραπείες (μεταφορά σε νοσηλευτήρια, συνεισφορές, καθημερινά έξοδα στα οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν λόγω της μη ικανότητας τους για εργασία). Αυξημένα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες ήταν και τα παράπονα για ιατρική αμέλεια. Δυστυχώς οι υποθέσεις αυτές παρουσιάζουν δυσκολία στο τρόπο απόδειξης και απόδοσης δικαιοσύνης, αν και σε κάποιες περιπτώσεις έχει διαφανεί ότι τα δικαστήρια έχουν επιδικάσει πολύ ψηλές αποζημιώσεις εναντίον γιατρών.

ΗΛΙΚΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΠΑΡΑΠΟΝΟ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΛΗΦΘΗΚΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ:

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου