Ανακοινώσεις, Νέα

Μηνιαία Στατιστικά Στοιχεία Παρατηρητηρίου Ασθενών _ Ιανουάριος 2024

Τον πρώτο μήνα του 2024 η ΟΣΑΚ δέχτηκε συνολικά 52 παράπονα.

Τα περισσότερα παράπονα σχετίζονταν με φάρμακα και θεραπείες και συγκεκριμένα ελλείψεις φαρμάκων, μη ένταξη φαρμάκων και ΜΣΦ στον Κατάλογο του ΓεΣΥ, προβλήματα κατά την εκτέλεση των συνταγών και ταλαιπωρία στα φαρμακεία του ΟΚΥπΥ και ελλείψεις σε αναλώσιμα.

Παράπονα έχουν ληφθεί επίσης για θέματα συμπεριφοράς και εξυπηρέτησης σε νοσηλευτήρια εντός και εκτός ΓεΣΥ και παράπονα για καθυστερήσεις στα ΤΑΕΠ.

Αρκετά παράπονα αφορούσαν ΠΙ και ΕΙ για μη ανταπόκριση τους σε περιπτώσεις που χρειάστηκε επικοινωνία μεταξύ γιατρού και ασθενή για ιατρικούς λόγους, μη έκδοση παραπεμπτικών, κατάχρηση του συστήματος, ιατρική αμέλεια και κακή συμπεριφορά. Δυστυχώς παρατηρείται ότι οι ασθενείς είναι διστακτικοί και φοβούνται να προβούν σε επίσημη καταγγελία.

Εντοπίζουμε ότι τα περισσότερα παράπονα αφορούν ηλικιωμένους ασθενείς που παραμελούνται και ταλαιπωρούνται απο το σύστημα.

Παραθέτονται τα στατιστικά δεδομένα που έχουν εξαχθεί αν κατηγορία για τον μήνα Ιανουάριο.

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου