Ανακοινώσεις, Νέα

Μηνιαία Στατιστικά Στοιχεία Παρατηρητηρίου Ασθενών _ Φεβρουάριος 2024

Τον Φεβρουάριο η ΟΣΑΚ δέχτηκε συνολικά 56 παράπονα.

Τα περισσότερα παράπονα αυτό το μήνα σχετίζονταν με προβλήματα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, όπως η ανάγκη για παροχή νοσηλευτικού συνοδού σε παιδιά με σοβαρά χρόνια νοσήματα, η μειωμένη πρόσβαση σε κέντρα αποκατάστασης λόγω των περιορισμένων κριτηρίων που υπάρχουν για έγκριση των ασθενών που χρειάζονται να ενταχθούν σε κέντρο αποκατάστασης, καθώς και άλλου είδους παροχές όπως είναι παροχές για ασθενείς με άνοια, ανάγκη για κατοίκον επισκέψεις ιατρών σε ασθενείς που το χρειάζονται και παροχή επιδομάτων σε χρόνιους πάσχοντες.

Παράπονα έχουν ληφθεί και αυτό το μήνα για θέματα συμπεριφοράς και εξυπηρέτησης από γιατρούς και νοσηλευτήρια εντός και εκτός ΓεΣΥ, για παραμέληση ασθενών από νοσηλευτικό προσωπικό, άρνηση παροχής ιατρικής φροντίδας, χρόνος αναμονής στα ΤΑΕΠ και δυσκολία επικοινωνίας με γιατρούς.

Δυστυχώς, παρατηρούμε ότι τα περισσότερα παράπονα αφορούν ηλικιωμένους ασθενείς άνω των 70 ετών όπως για παράδειγμα το ύψος της συμπληρωμής που πρέπει να καταβάλλουν για τα φάρμακα τους αρκετοί χαμηλοσυνταξιούχοι ηλικιωμένοι.

Παραθέτονται τα στατιστικά δεδομένα που έχουν εξαχθεί αν κατηγορία για τον μήνα Φεβρουάριο.

 

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου