Νέα

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία Παρατηρητηρίου Ασθενών Ιανουάριος 2023

Για τον πρώτο μήνα του 2023 το Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων Ασθενών έχει δεχθεί συνολικά 44 παράπονα, τα περισσότερα εκ των οποίων αφορούσαν καταγγελίες για την εξυπηρέτηση στα Δημόσια Νοσηλευτήρια, παράπονα για φάρμακα και θεραπείες και  παράπονα για Προσωπικούς Ιατρούς.

Τα παράπονα αφορούσαν κυρίως τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και τα Δημόσια Νοσηλευτήρια.

Οι ασθενείς αναφέρουν ελλείψεις διαφόρων φαρμακευτικών σκευασμάτων και αναλωσίμων καθώς και σκευάσματα που δεν είναι ενταγμένα στο ΓεΣΥ και αυξήσεις στην συνεισφορά φαρμάκων.

Τα στατιτικά στοιχεία που προκύπτουν είναι τα ακόλουθα:

 

ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ:

ΦΥΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ:

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ:

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου