Ανακοινώσεις, Νέα

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία Παρατηρητηρίου Δικαιωμάτων Ασθενών Απρίλιος 2023

Τον Απρίλιο το Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων Ασθενών της ΟΣΑΚ έχει δεχθεί συνολικά 55 παράπονα, τα περισσότερα εκ των οποίων αφορούσαν ελλείψεις φαρμάκων και παράπονα για συμπεριφορά και εξυπηρέτηση ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού σε νοσηλευτήρια εντός και εκτός ΓεΣΥ.

Παράπονα επίσης αναφέρθηκαν για προσωπικούς και ειδικούς γιατρούς, όσο αφορά λανθασμένες χρεώσεις μέσω του συστήματος, υπερχρεώσεις για υπηρεσίες, ιατρική αμέλεια και θέματα μη σωστής συμπεριφοράς.

Αριθμός παραπόνων αφορούσε δαπάνες σχετικά με την αύξηση της συνεισφοράς ορισμένων φαρμάκων εντός ΓεΣΥ, την ένταξη θεραπειών στο ΓεΣΥ και την καταβολή επιδομάτων αναπηρίας.

Τέλος, όσον αφορά τα νοσηλευτήρια, πρόκειται για 11 καταγγελίες για νοσηλευτήρια εντός και εκτός ΓεΣΥ, δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Συγκεκριμένα, 8 παράπονα αφορούσαν νοσηλευτήρια του ΟΚυΠΥ (τα 2 εκ των οποίων αφορούσαν ΤΑΕΠ). Τα υπόλοιπα παράπονα αφορούσαν 2 νοσηλευτήρια εντός ΓεΣΥ, 1 κέντρο αποκατάστασης του ΓεΣΥ και 1 νοσηλευτήριο εκτός ΓεΣΥ. Τα παράπονα για αυτή την κατηγορία προέρχονταν κυρίως απο ηλικιωμένα άτομα και σχετίζονταν με την δυσκολία στην διευθέτηση ραντεβού, και τη μη ικανοποίηση τους απο τις υπηρεσίες που έλαβαν. Μόνο 3 απο τα 11 παράπονα αυτά έχουν προωθηθεί στα νοσηλευτήρια για διερεύνηση απο τα αρμόδια τμήματα των νοσηλευτηρίων, μετά την εξασφάλιση της σχετικής συγκατάθεσης απο τους καταγγέλλοντες. Οι περισσότεροι δεν επιθυμούσαν την προώθηση της καταγγελίας τους για λόγους που σχετίζονταν με το φόβο εκδικητικής συμπεριφοράς και αποκάλυψης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και θεωρώντας ότι η διερεύνηση δεν θα έχει ικανοποιητική έκβαση.

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου