Δελτία Τύπου

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή 2024

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή

Οι Νοσηλευτές μας, βασικός πυλώνας της σωστής περίθαλψης των ασθενών

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτών η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 12 Μαΐου η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) εκφράζει την εκτίμηση και ευγνωμοσύνη της προς όλους τους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες και μαίες για την τεράστια προσφορά τους στον Κύπριο ασθενή.

Η προσφορά των νοσηλευτών είναι ανεκτίμητη. Είναι αυτοί που στέκονται ακούραστα στο πλευρό του κάθε ασθενή, παρέχοντας όχι μόνο νοσηλευτική φροντίδα αλλά ταυτόχρονα, στήριξη και συμπαράσταση στον συνάνθρωπο που χρειάζεται τη βοήθεια τους. Η αφοσίωσή τους και η ανθρωπιά τους φωτίζουν τον δρόμο των ασθενών προς την ανάρρωση και την ελπίδα.

Το λειτούργημα του νοσηλευτή δεν είναι μια απλή εργασία. Απαιτεί ψυχική αφοσίωση, συμπόνοια και αγάπη προς τον πάσχοντα συνάνθρωπό, είτε σε εποχές κρίσης είτε σε καθημερινές περιστάσεις.

Αναμφίβολα αποτελούν έναν από τους πιο βασικούς πυλώνες του συστήματος υγείας. Στηρίζουν και υποστηρίζουν το Σύστημα, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στις ανάγκες των ασθενών.

Η ΟΣΑΚ αναγνωρίζει και εκφράζει δημόσια το σεβασμό της προς όλους τους νοσηλευτές/ νοσηλεύτριες και μαίες και τονίζει ότι επιβάλλεται να διασφαλίζεται ότι οι νοσηλευτές εργάζονται υπό τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας, έχοντας στη διάθεση τους τον κατάλληλο εξοπλισμό αλλά και τη δυνατότητα για συνεχή εκπαίδευση. Να δοθούν κίνητρα εκεί και όπου πρέπει ώστε να αναβαθμίζονται συνεχώς οι δεξιότητες και οι γνώσεις τους. Μέσα από τη διασφάλιση αυτών, βελτιώνεται η ελκυστικότητα του νοσηλευτικού επαγγέλματος, επιτυγχάνεται η βελτίωση της απόδοσης τους, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύεται εμπράκτως η αναγνώριση της σημαντικότητας του επαγγέλματος. Η αναγνώριση αποτελεί και το μεγαλύτερο κίνητρο ώστε να συνεχίσουν να υπηρετούν με αξιοπρέπεια και σεβασμό τους συνανθρώπους μας.

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου