Παγκύπρια Οργάνωση Νεφροπαθών

Στοιχεία Οργάνωσης μέλους της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων

Όνομα Οργάνωσης ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ
 

 

 

 

 

Διεύθυνση/Στοιχεία Επικοινωνίας

Οδός και αριθμός

278 ΜΑΚΑΡΙΟΥ 2311 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ – P.O.BOX:12135 -2341 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ

Κώδικας, Επαρχία

2311 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 

Τηλέφωνα/ Φαξ

99171286 /22371262

Email

info@ponrenal.org

Website

www. ponrenal.org

facebook /Π.Ο.Ν Κύπρου

 

 

 

Στόχοι Οργάνωσης

 

Αντιμετώπιση των προβλημάτων των νεφροπαθών. Η συνεχή βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας και η εξασφάλιση ανεκτικού βιοτικού επιπέδου.

Προσπάθεια κατανόησης της νόσου από το κοινό με στόχο τη συμπαράσταση και υποστήριξη των ασθενών.

Προβολή και διάδοση με κάθε νομικό και θεμιτό μέσο του θεσμού της δωρεάς οργάνων.

Τη προώθησης επιστημονικής έρευνας και μελέτης σχετικά με την ποιότητα ζωής των νεφροπαθών υπό αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή και μεταμόσχευση.

 

Προγράμματα και Υπηρεσίες

 

 

 

Κυριότερα προβλήματα

1,ελλιπής στελέχωσης των νοσοκομείων από γιατρούς και νοσηλευτές

2,προβλήματα με τη ποιότητα των αναλώσιμων αιμοκάθαρσης

3,κατάργηση της 3 και 4 βάρδιας αιμοκάθαρσης Λευκωσίας

4,οικονομικά προβλήματα ασθενών, ( υψηλό κόστος μετακίνησης )

 

 

Κυριότερες Ετήσιες Εκδηλώσεις

παγκόσμια μέρα νεφρού, παρουσιάσεις με περίπτερο σε όλες της πόλης

πανηγύρι

διεξαγωγή λαχείου

ενημερωτικές παρουσιάσεις σε σχολεία, στρατόπεδα, σε συλλόγους και οργανωμένα σύνολα

 

Συμμετοχή σε Εθνικές, Ευρωπαϊκές, Παγκόσμιες, Οργανώσεις και Φόρουμ.

 

 

Συμμετοχή σαν μέλος στον πανευρωπαϊκό σύνδεσμο ασθενών με νεφροπάθεια

 

EKPF

EUROPEAN KIDNEY PATIENTS FEDERATION

Αριθμός Μελών της Οργάνωσης 600
 

 

 

Αξιωματούχοι Οργάνωσης

 

 

Πρόεδρος

Άννα Χατζηγεωργίου

Γενικός Γραμματέας
Ταμίας

Παναγιώτης Παναγιώτου

Αριθμός Μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου

 

10
 

Αριθμός Προσωπικού

 

1 άτομο part time
 

Γενικός Διευθυντής

 

Εκπρόσωποι Οργάνωσης στην ΟΣΑΚ

 

1ος Εκπρόσωπος

 

Όνομα: Άννα Χατζηγεωργίου
Διεύθυνση
Τηλ/ Φαξ
Email
 

2ος  Εκπρόσωπος

 

Όνομα 
Διεύθυνση
Τηλ/ Φαξ 
email