Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Μονάδας

Όνομα Οργάνωσης Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Μονάδας
 

 

 

 

 

Διεύθυνση/Στοιχεία Επικοινωνίας

Οδός και αριθμός

Αθηνάς  23

Κώδικας, Επαρχία

1017, Λευκωσία

Τηλέφωνα/ Φαξ

Βλέπε τα προσωπικά δεδομένα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Email

Βλέπε τα προσωπικά δεδομένα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Website

Έχει προβλεφθεί η δημιουργία του στο άμεσο μέλλον

 

 

 

Στόχοι Οργάνωσης

 

¡  H διά παντός νομίμου μέσου συμπαράσταση και υποστήριξη προς τις οικογένειες, τα παιδιά των οποίων νοσηλεύονται ή παρακολουθούνται από την Παιδοογκολογική Μονάδα του Μακαρείου Νοσοκομείου Λευκωσίας

¡  Η παροχή άμεσης υλικής, χρηματικής, και ψυχολογικής βοήθειας στις εν λόγω οικογένειες

¡  Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση ατόμων που ενδιαφέρονται για εθελοντική βοήθεια προς τις οικογένειες και τα παιδιά

¡  Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο των αρμοδίων όσο και του κοινού, γενικά, για τα προβλήματα των οικογενειών και των παιδιών

¡  Η επισήμανση ελλείψεων ή αδυναμιών της ανάλογης νομοθεσίας ή των σχετικών με τις οικογένειες και τα παιδιά υπηρεσίες και η υποβολή εισηγήσεων προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς τόσο για τη λήψη διορθωτικών μέτρων, αλλά και για τον καθορισμό και ανάπτυξη ευρύτερης πολιτικής σε σχέση με τις οικογένειες και τα παιδιά για  τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

 

Προγράμματα και Υπηρεσίες

 

Βρίσκονται στον αρχικό τους σχεδιασμό, καθόσον είμαστε Σύνδεσμος με μόνο ενάμιση μήνα δράσης.
 

 

Κυριότερα προβλήματα

Η απουσία νομοθετικού πλαισίου ή κανονιστικών διατάξεων, ή έστω εγκυκλίων των αρμοδίων Υπουργείων για τα παιδιά που πάσχουν με καρκίνο και λευχαιμία, είτε αφορά επιδοματική πολιτική, είτε ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους, είτε προνοιών σε θέματα υποστηρικτικής θεραπείας (φυσιοθεραπείες, λογοθεραπείες κ.ο.κ..), είτε θεμάτων ομαλής επανένταξης στο σχολείο και στην κοινωνία γενικότερα.
 

 

Κυριότερες Ετήσιες Εκδηλώσεις

 
 

Συμμετοχή σε Εθνικές, Ευρωπαϊκές, Παγκόσμιες, Οργανώσεις και Φόρουμ.

 

 

Αριθμός Μελών της Οργάνωσης 250
 

 

 

Αξιωματούχοι Οργάνωσης

 

 

Πρόεδρος

Χριστιάνα Ευθυμίου

Γενικός Γραμματέας

Λουίζα Στεφανίδη

Ταμίας

Ηλίας Λιασής

Αριθμός Μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου

 

7 + 2 επιλαχόντες
 

Αριθμός Προσωπικού

 

Δεν υπάρχει προς το παρόν.
 

Γενικός Διευθυντής

 

Εκπρόσωποι Οργάνωσης στην Π.Ο.Σ.Π.Φ.

 

1ος Εκπρόσωπος

 

Όνομα

Χριστιάνα Ευθυμίου

Διεύθυνση
Τηλ/ Φαξ
email
 

2ος  Εκπρόσωπος

 

όνομα

Γιώργος Ντορζής

Διεύθυνση
Τηλ/ Φαξ
email