Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών & Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ)

Στοιχεία Οργάνωσης μέλους της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων

Όνομα Οργάνωσης ΠΑΣΥΚΑΦ- Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων
 

 

 

 

 

Διεύθυνση/Στοιχεία Επικοινωνίας

 

 

 

 

 

 

Οδός και αριθμός

Φωτεινού Πανά 12 & 14, 1045 Λευκωσία

Τ.Θ. 23868, 1687 Λευκωσία

Κώδικας, Επαρχία
Τηλέφωνα/ Φαξ

Τηλ: 22 345 444

Φαξ: 22 346 116

Email

info@pasykaf.org

Website

www.pasykaf.org

 

 

 

Στόχοι Οργάνωσης

 

O ΠΑΣΥΚΑΦ (αρ. εγγ. 525) είναι ένας Εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που ιδρύθηκε από ανθρώπους με εμπειρία καρκίνου και με όραμα μια κοινωνία απαλλαγμένη από την απειλή του καρκίνου. Οι στόχοι μας είναι:

1.  Να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες και προγράμματα που να διασφαλίζουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων με εμπειρία καρκίνου, των ασθενών με καρκίνο και των οικογενειών τους σε όλα τα στάδια της ασθένειας και την αποκατάσταση

2.  Να παρέχουμε συνεχή και σωστή ενημέρωση και διαφώτιση στο κοινό για πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση με στόχο τη μείωση των περιστατικών καρκίνου στην Κύπρο

3.  Να επαγρυπνούμε ότι διασφαλίζεται η αντιμετώπιση/διαχείριση του καρκίνου σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας του

4.  Να ενισχύουμε την ταυτότητά μας και να διασφαλίζουμε οικονομική και λειτουργική βιωσιμότητα

5.  Να φροντίζουμε το προσωπικό και τους εθελοντές μας και να νοιαζόμαστε για τις ανάγκες τους

 

Προγράμματα και Υπηρεσίες

 

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ βρίσκεται δίπλα στον ασθενή με καρκίνο και στην οικογένεια του καθ’ όλη τη διάρκεια της ασθένειας. Από την πρώτη στιγμή παρέχοντας υποστηρικτικές Υπηρεσίες, στην κρίση της διάγνωσης, στην αποκατάσταση αλλά και στα άτομα που παρουσιάζουν υποτροπή ή καταλήγουν σε τελικό στάδιο, παρέχοντας Ανακουφιστική Φροντίδα στον ασθενή.

Η ολιστική φιλοσοφία του ΠΑΣΥΚΑΦ εφαρμόζεται από την πολυθεματική μας ομάδα που αποτελείται από καλά καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες.  Είμαστε κοντά στον άνθρωπο με εμπειρία καρκίνου και στην οικογένειά του με στόχο να τον βοηθήσουμε να διαχειριστεί όλους τους παράγοντες και αιτίες που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής του και να προκαλέσουν πόνο.

Συνολικά στηρίζουμε και είμαστε δίπλα σε πέραν των 5000 ασθενών και συγγενών με Δωρεάν Υπηρεσίες και Προγράμματα όπως:

·         Εξειδικευμένη Νοσηλευτική Φροντίδα στο σπίτι

·         Ψυχολογική στήριξη σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο

·         Φυσιοθεραπεία

·         Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Λεμφοιδήματος

·         Κοινωνική Στήριξη μέσω των Κέντρων Ημέρας

·         Πρακτική Βοήθεια σε θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας

·         Μεταφορά Ασθενών από όλες τις Επαρχίες σε Ογκολογικά Κέντρα/Τμήματα,        στη Λευκωσία

 

 

Κυριότερα προβλήματα

Α. Εφαρμογή Σχεδίου Δράσης για τη Στρατηγική του Καρκίνου στην Κύπρο

Άμεσος διορισμός νέας Εθνικής Επιτροπής για τον καρκίνο αφού η θητείας της προηγούμενης επιτροπής έχει λήξει. Η Εθνική Επιτροπή είναι αυτή που θα προχωρήσει με το σχεδιασμό για την εφαρμογή της Στρατηγικής για τον Καρκίνο υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

Η σύνθεση της Εθνικής Επιτροπής για τη Στρατηγική του Καρκίνου να συμπληρωθεί βάσει και διεθνών κατευθυντήριων γραμμών (επίσημος διορισμός του εκπροσώπου των ασθενών, εμπειρογνωμόνων κτλ.)

Το Σχέδιο Δράσης που ετοιμάζεται να ξεκαθαρίσει αν θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του σχεδιασμού του ΓΕΣΥ αλλά και της αυτονόμησης των νοσοκομείων ή/και ξεχωριστά

Στα πλαίσια του σχεδιασμού δράσης, να γίνει ενδελεχής μελέτη για πιθανή αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση των θέσεων της Εθνικής Στρατηγικής ανάλογα με τους μεταβαλλόμενους παράγοντες που προκύπτουν σε σχέση με τον καρκίνο αλλά κυρίως βάσει σωστής αξιολόγησης υφιστάμενων υποδομών αλλά και διεθνών κατευθυντήριων γραμμών και φυσικά της μελέτης των Αυστραλών Εμπειρογνωμόνων.

Να διαφυλαχθεί η οικονομική και λειτουργική βιωσιμότητα των υπηρεσιών καθώς και η ποιότητα (πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψην το μικρό μέγεθος και πληθυσμός της Κύπρου, ο μη κατακερματισμός των υπηρεσιών, η κριτική μάζα ασθενών και η συνεργασία όλων των παροχών υπηρεσιών σε ασθενείς με καρκίνο – services integration και πολυθεματικές ομάδες)

Να υπάρξει ξεκάθαρος καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων, προτεραιοτήτων, κοστολόγηση κτλ. όσον αφορά την υλοποίηση όλων των πυλώνων της στρατηγικής

Για τον κάθε τομέα δράσης, με αποφασιστικότητα και συνεργασία, να δημιουργήσουμε, όπου χρειάζεται, συνδέσεις με άριστα Ευρωπαïκά Κέντρα Καρκίνου, για να αναπτύξουμε σταθερά πρωτόκολλα με παράλληλες συνεχείς εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Είμαστε μια μικρή χώρα και η σύνδεση μας με άριστα Κέντρα του εξωτερικού θα μπορούσε να μας αναβαθμίσει ουσιαστικά στην ολιστική αντιμετώπιση του καρκίνου.

Να δοθεί έμφαση σε τομείς που χρειάζεται άμεσα αναβάθμιση όπως οι υπηρεσίες της χειρουργικής και του ιστοπαθολογικού.

Β. Ακτινοθεραπευτικά Κέντρα σε Λευκωσία και Λεμεσό

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) χαιρετίζει  την ολοκλήρωση της μελέτης για την «Ανάγκη σε Ακτινοθεραπευτικές Μονάδες στην Κύπρο» που έχει παραδοθεί στο Υπουργείο Υγείας από Αυστραλούς εμπειρογνώμονες. Η μελέτη με σαφήνεια υποδεικνύει τη δημιουργία Ακτινοθεραπευτικής Μονάδας στα πλαίσια του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού με δύο Γραμμικούς Επιταχυντές.

Οι προδιαγραφές που παρατίθενται στη μελέτη, είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και συστήνουν πλήρη συντονισμό και συνεργασία με το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, ώστε να διατηρηθεί η υφιστάμενη συσσωρευμένη μάζα και η πείρα έτσι ώστε το Ογκολογικό Κέντρο  να συνεχίσει να αποτελεί ένα Διαπιστευμένο Κέντρο.

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ ευελπιστεί όπως πολύ σύντομα διασφαλιστεί και πραγματοποιηθεί η υλοποίηση της Ακτινοθεραπευτικής Μονάδας στη Λεμεσό.

Γ. Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου

Ανάγκη Παγκύπριας κάλυψης στο  πληθυσμιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας για τον έλεγχο του καρκίνου του παχέος εντέρου.

·Κάπνισμα: Η Κύπρος, σύμφωνα και με την επικαιροποιημένη μελέτη του ECL (European Cancer Leagues) για τον έλεγχο του καπνίσματος έχει πέσει από την 11η  θέση που βρισκόταν το 2005 στην 32η ! Οι κύριοι λόγοι έχουν να κάνουν με τη μη εφαρμογή της νομοθεσίας για έλεγχο του καπνίσματος σε κλειστούς χώρους, και χώρους εστίασης, τη χαμηλή φορολογία στα καπνικά προϊόντα, την προβολή του καπνίσματος στα ΜΜΕ. Αναμένουμε δράσεις σε σχέση με την εφαρμογή της Στρατηγικής κατά του Καπνίσματος.

Δ. Ελλείψεις φαρμάκων και πρόσβαση σε νέες θεραπείες

·         Εισηγούμαστε τη συμμετοχή στην Επιτροπή Φαρμάκων των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Ογκολόγου Γιατρού και εκπροσώπου ασθενών. Επίσης υπάρχει ανάγκη επανασυγκρότησης Ad Hoc Επιτροπής της επιτροπής φαρμάκων για ανάλυση και αξιολόγηση πρωτόκολλων θεραπείας και εξέταση νέων φαρμάκων και θεραπειών. Στόχος, να διασφαλιστεί ότι η αντιμετώπιση και διαχείριση του καρκίνου στην Κύπρο θα γίνεται σύμφωνα με τις σύγχρονες θεραπείες και θα συμπεριλάβει στις λίστες και στα πρωτόκολλα θεραπειών τα νέα φάρμακα που κυκλοφορούν

Ε. Δικαιώματα Ασθενών και Συγγενών

Εργασιακή ζωή του ασθενή και των οικείων του

Οι ασθενείς με καρκίνο στην Κύπρο δεν προστατεύονται από κανένα νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά το δικαίωμα τους για εργασία. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι ασθενείς με καρκίνο επιθυμούν να επιστρέψουν στις δουλειές τους, όμως οι επιλογές τους για εργασία είναι περιορισμένες ή ανύπαρκτες. Το ίδιο ισχύει για τους φροντιστές των ασθενών που υποχρεούνται να είναι δίπλα στους οικείους τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα

Εισηγήσεις:

– Ανάγκη για προστασία των εργαζομένων με ασθένειες που απειλούν τη ζωή (καρκίνος), παρέχοντάς τους ειδικά προνόμια όσον αφορά άδεια για θεραπείες, φυσιοθεραπεία και αποκατάσταση, όπως ορίζονται και από τα ιατρικά πρωτόκολλα. Ειδικά προνόμια πρέπει να ισχύουν και για τους φροντιστές των ασθενών

– Λήψη μέτρων που να διευκολύνουν την επιστροφή στην εργασία εργαζομένων που έχουν λάβει θεραπεία για απειλητικές για τη ζωή ασθένειες (πχ. δικαίωμα για εργασία με μερική απασχόληση, δωρεάν εκπαίδευση για αλλαγή καριέρας)

– Δημιουργία νομοθετικού πλαισίου που να ρυθμίζει διακρίσεις σε άτομα  με αυξημένο ρίσκο υγείας (επιβιώσαντες καρκίνου).

– Συμπερίληψη συμπληρωματικών κανονισμών και διατάξεων που να συμπεριλαμβάνουν τα πιο πάνω στην Υφιστάμενη Εργατική Νομοθεσία.

Δικαιότερη Πρόσβαση των ασθενών σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Τα άτομα με εμπειρία καρκίνου (επιβιώσαντες) στην Κύπρο αντιμετωπίζουν διακρίσεις (άρνηση, ψηλό κόστος) όσον αφορά πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ασφάλισης. Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται άρνηση για ασφάλιση (ασφάλεια ζωής, ασφάλιση ταξιδίου, προσωπική ασφάλεια υγείας κτλ.) ή και πολύ ψηλά ασφάλιστρα ή κατ’ επέκταση προσωπικά δάνεια κτλ.

Αυτό ως αποτέλεσμα δημιουργεί ανισότητα σε ότι αφορά ίσες ευκαιρίες για βελτίωση της υγείας, ποιότητας ζωής, εκπαίδευσης κτλ.

Εισηγήσεις:

– Ανάγκη έρευνας, αξιολόγησης και ανάλυσης του προβλήματος από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες

– Δημόσιος διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκομένων ώστε να συζητηθεί το πρόβλημα και πιθανά μοντέλα για να αυξηθεί η πρόσβαση σε ασφάλειες και δάνεια για άτομα με αυξημένο ρίσκο υγείας (επιβιώσαντες καρκίνου)

-Δημιουργία νομοθετικού πλαισίου που να ρυθμίζει διακρίσεις σε άτομα  με αυξημένο ρίσκο υγείας (επιβιώσαντες καρκίνου)

– Ψήφιση νόμου που να βελτιώνει την πρόσβαση σε επιβιώσαντες καρκίνου σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Πρόσβαση σε υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας (Έλεγχος του Πόνου)

Η Πρόσβαση στην Ανακουφιστική Φροντίδα και ο Έλεγχος του Πόνου αποτελεί βασικό δικαίωμα για τους ασθενείς σε όλα τα στάδια της ασθένειας και συμπεριλαμβάνεται ως ξεχωριστή θεματική στη Στρατηγική κατά του Καρκίνου που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2010

Η διαχείριση του Πόνου στη Κύπρο με οπιοειδή ακόμη αποτελεί ταμπού ενώ παρουσιάζονται κωλύματα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και την ποικιλία των οπιειδών προς  στους ασθενείς

Ανακουφιστική Φροντίδα προσφέρεται μόνο από τους εθελοντικούς οργανισμούς και υποστηρίζεται μόνο σε ένα πολύ μικρό ποσοστό από το Υπουργείο Υγείας

Εισηγήσεις:

– Η Ανακουφιστική Φροντίδα πρέπει να αποτελέσει μέρος του Γενικού Σχεδίου Υγείας

– Η Ανακουφιστική Φροντίδα πρέπει επίσημα να εγκριθεί ως ξεχωριστή ιατρική ειδικότητα και στην Κύπρο και να συμπεριληφθεί ως υποχρεωτική στην εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών υγείας

– Πρέπει να δημιουργηθούν απαραίτητα κλινικές πόνου, ενώ όλα τα νομικά ή άλλα λειτουργικά κωλύματα όσον αφορά διαθεσιμότητα, ποικιλία, κόστος και προσβασιμότητα σε οπιοειδή πρέπει να εκλείψουν (πχ. διαθεσιμότητα εκτός ωρών λειτουργίας φαρμακείων)

–  Αύξηση της βοήθειας από το κράτος προς τους εθελοντικούς οργανισμούς που προσφέρουν επαγγελματικές υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας

Ψυχοκοινωνική στήριξη των ασθενών και των οικείων τους

Ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών με καρκίνο έχουν ανάγκη εξειδικευμένης ψυχολογικής στήριξης από επαγγελματίες ψυχολόγους και ψυχιάτρους. Η Ψυχοκοινωνική στήριξη των ασθενών είναι βασικό δικαίωμα αφού επηρεάζει την ποιότητα ζωής τους. Εξειδικευμένη Ψυχοκοινωνική Στήριξη προσφέρεται μόνο από τους εθελοντικούς οργανισμούς και υποστηρίζεται μόνο σε ένα πολύ μικρό ποσοστό από το Τμήμα Ευημερίας μέσω επιχορήγησης

Εισηγήσεις:

–  Η Ψυχοκοινωνική Στήριξη πρέπει να συμπεριληφθεί ως αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας των ασθενών με καρκίνο και των οικογενειών τους

–  Αύξηση της βοήθειας από το κράτος προς τους εθελοντικούς οργανισμούς που προσφέρουν επαγγελματικές υπηρεσίες Ψυχοκοινωνική Στήριξης

Αποκατάσταση των ασθενών και επανένταξη στην κοινωνία

Η πρόσβαση σε υπηρεσίες αποκατάστασης για τους ασθενείς με καρκίνο  αποτελεί βασικό δικαίωμα αφού συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των επιβιωσάντων, μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής της ασθένειας και συμβάλει στην επανένταξη στην κοινωνία. Συμπεριλαμβάνεται ως ξεχωριστή θεματική στη Στρατηγική κατά του Καρκίνου που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2010

Δυστυχώς μόνο ένα μικρό ποσοστό ασθενών δέχεται μερικές από τις υπηρεσίες αποκατάστασης που προσφέρονται κυρίως από εθελοντικούς οργανισμούς και τον ιδιωτικό τομέα (πχ. φυσιοθεραπεία, λεμφοίδημα, ψυχολογική στήριξη, κοινωνική δραστηριοποίηση κτλ.)

Εισηγήσεις:

–          Περισσότερη μελέτη και έρευνα του θέματος: «Αποκατάσταση Ασθενών με Καρκίνο»

–          Ανάγκη δημιουργίας ξεκάθαρης στρατηγικής και δημιουργία πρωτοκόλλων όσο αφορά πλάνο αποκατάστασης ασθενών που έχουν ολοκληρώσει τις θεραπείες τους με επιτυχία

–          Αναγνώριση από το κράτος του όρου «επιβιώσαντες από τον καρκίνο” και δημιουργία αρχείου για παρακολούθηση προβλημάτων αποκατάστασης και συμπτωμάτων από τις θεραπείες.

–          Δημιουργία και στήριξη Κέντρου Απακατάστασης και Προγραμμάτων για ασθενείς με καρκίνο

 

 

Κυριότερες Ετήσιες Εκδηλώσεις

 

Μαζί στη ζωή! – Εκστρατεία  Οικονομικής Ενίσχυσης και Ενημέρωσης κατά του καρκίνου και Οδικός Έρανος – με μόνο 2 ευρώ συνεχίζουμε μαζί στη ζωή – Σεπτέμβριος και Οκτώβριος

 

Καφές με αγάπη – Ο «Καφές με αγάπη» αγκαλιάζεται από όλο και περισσότερο κόσμο. Στόχος μας, να γίνει η κύρια   εκδήλωση συλλογής χρημάτων του ΠΑΣΥΚΑΦ.

 

Εισφορές εις Μνήμην – Εισφορές που γίνονται στη μνήμη κάποιου οικείου

 

Charity Shops – 11 Charity Shops παγκύπρια και δουλεύουν όλα με εθελοντές!

 

Ανακύκλωση – Ο ΠΑΣΥΚΑΦ τοποθέτησε κάδους συλλογής ρούχων Παγκύπρια

 

Λαχείο ΠΑΣΥΚΑΦ – Το λαχείο του ΠΑΣΥΚΑΦ εκδίδεται στις αρχές του χρόνου και η κλήρωση γίνεται τον Ιούλιο.

 

Πωλήσεις –  Το φυλακτό της χρονιάς, «Κωνσταντινάτα»,  καρφιτσούλες για πρόληψη του καρκίνου, γούρι του έτους

 

Εκδηλώσεις – Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με κόπο και πολλή προσπάθεια από τα Επαρχιακά Γραφεία και τις Επιτροπές Εθελοντών του ΠΑΣΥΚΑΦ και αποφέρουν  σημαντικά έσοδα.

 

 

Συμμετοχή σε Εθνικές, Ευρωπαϊκές, Παγκόσμιες, Οργανώσεις και Φόρουμ.

 

 

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ συνεχίζει τη συνεργασία του με Διεθνείς Οργανισμούς κατά του καρκίνου. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωσή του καθώς και η εναρμόνισή του με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή δεδομένα όσον αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου.

Συμμετέχει ενεργά ως μέλος σε Παγκόσμιους Οργανισμούς στον τομέα της Υγείας όπως τη Διεθνή Ένωση κατά του Καρκίνου (UICC), το Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Οργανώσεων κατά του Καρκίνου (ECL), το Σύνδεσμο κατά του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας (ECCA), το Σύνδεσμο Καρκινοπαθών Ευρώπης (ECPC) τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Ανακουφιστικής Φροντίδας (EAPC), το Σύνδεσμο κατά του Καρκίνου του Εντέρου (Europa Colon), τον EONS (European Oncology Nursing Society)

Συμμετέχει επίσης στο Patients Support Working Group του European Cancer Leagues, στην Εθνική Επιτροπή για τη Στρατηγική του Καρκίνου στην Κύπρο εκπροσωπώντας όλους τους Συνδέσμους ασθενών με καρκίνο στην Κύπρο ενώ παράλληλα είναι μέλος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΦΠ).

Παρακάθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, συμμετέχει στα Επαρχιακά Συντονιστικά Σώματα Εθελοντισμού και στο Παγκύπριο Συντονιστικό Σώμα Εθελοντισμού και τέλος συμμετέχει στην Εθνική Επιτροπή κατά του Καπνίσματος και στην Επιτροπή Διαφώτισης κατά του Καπνίσματος.

Αριθμός Μελών της Οργάνωσης 4529
 

 

 

Αξιωματούχοι Οργάνωσης

 

 

Πρόεδρος

Δρ. Άννα Αχιλλεούδη

Γενικός Γραμματέας

Γραμματέας: Κωνσταντίνος Ν. Νικολαΐδης

Ταμίας

Χριστάκης Κ. Σάντης

Αριθμός Μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου

 

15
 

Αριθμός Προσωπικού

 

62
 

Γενικός Διευθυντής

 

Νικόλας Φιλίππου
Εκπρόσωποι Οργάνωσης στην ΟΣΑΚ

 

1ος Εκπρόσωπος

 

Όνομα

Νικόλας Φιλίππου

Διεύθυνση

Φωτεινού Πανά 12 & 14, 1045 Λευκωσία

Τ.Θ. 23868, 1687 Λευκωσία

Τηλ/ Φαξ

Τηλ: 22 345 444

Φαξ: 22346116

 

email
 

2ος  Εκπρόσωπος

 

Όνομα

Ανδρέας Χριστοδούλου

Διεύθυνση
Τηλ/ Φαξ

Τηλ: 22 345 444

Φαξ: 22346116

email