Δελτία Τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΣΦΝ

Ημερομηνία: 25 Νοεμβρίου, 2021

Αριθμός Πρωτ.:   218/2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΣΦΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, 4.00 μ.μ.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ (Παλαιό Δημαρχείο Στροβόλου)
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 34, 2059 Στρόβολος

Το Κεντρικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Φίλων Νεφροπαθών (ΠΣΦΝ), σας προσκαλεί στην Ετήσια Τακτική Γενική και Καταστατική Συνέλευση (Τ.Ε.Γ.Σ.) που θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου (Παλαιό Δημαρχείο Στροβόλου), την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 4.00 μ.μ.

Η ημερήσια διάταξη έχει ως ακολούθως:

  1. Χαιρετισμός / Καλωσόρισμα
  2. Ομιλία Προέδρου και έκθεση πεπραγμένων Δεκεμβρίου 2019 έως Δεκέμβριο 2021
  3. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών για τα έτη 2019 και 2020
  4. Ενημέρωση για Οικονομικές καταστάσεις του Παγκύπριου Εράνου (Ν.Π. 09/2021)
  5. Διορισμός Ελεγκτών για το 2021
  6. Έγκριση αλλαγών στο Καταστατικό του ΠΣΦΝ μετά από οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών και του Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων
  7. Αρχαιρεσίες
  8. Διάφορα

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Κάθε υποψηφιότητα για την εκλογή στο 15μελές Κεντρικό Συμβούλιο για να είναι έγκυρη πρέπει να προτείνεται γραπτώς από ένα μέλος του Συνδέσμου, να υποστηρίζεται από έτερο και ακολούθως να υποβάλλεται γραπτώς από το ενδιαφερόμενο μέλος στον Γενικό Γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου το αργότερο 48 ώρες πριν από την ώρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης στην οποία αναφέρεται. Για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας απαιτείται όπως όλα τα ανωτέρω μέλη είναι ταμειακά εντάξει (εξόφληση συνδρομής του 2021).

Εξόφληση ετήσιων συνδρομών
Παρακαλούνται όλα τα μέλη του ΠΣΦΝ να φροντίσουν για την εξόφληση της ετήσιας συνδρομής τους για το 2021. Τα μέλη μπορούν να εξοφλήσουν την ετήσια συνδρομή τους και πριν την έναρξη της Τ.Ε.Γ.Σ. ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς συμπληρώνοντας το απόκομμα της συνημμένης επιστολής και αποστέλλοντας το, χρησιμοποιώντας τον απαντητικό φάκελο. Επίσης μπορεί να γίνει η εξόφληση διαδικτυακά με τα στοιχεία που δίνονται στην συνημμένη επιστολή.

Τροποποιήσεις Καταστατικού

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού  είναι διαθέσιμες στον ΠΣΦΝ και θα μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 22491295  για σχετική ενημέρωση σας.

Με εκτίμηση

 

Κλέα Παπαέλληνα

Πρόεδρος Κεντρικού Συμβουλίου ΠΣΦΝ

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου